ข้อความประกาศกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ภาษาไทย > ข้อความประกาศกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ตารางกิจกรรมศาสนาต่างๆประจำปี ค.ศ.2015 ของวัดหลิงอิ่นสื้อ

วันเทศกาล

กิจกรรมศาสนา

วันเวลาหมายเหตุ
 
ปฏิทินจีนปฏิทินสากล
เทศกาลตรุษจีนวันชิวอิกวันที่19กุมภาพันธ์ 
วันพระพุทธเจ้าออกบรรพชาวันที่8เดือน2วันที่27 มีนาคม 
วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน วันที่15 เดือน2วันที่3 เมษายน 
วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอินวันที่19เดือน2วันที่7เมษายน 
เทศกาลเช็งเม้งวันที่17เดือน2วันที่4เมษายน 

วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

คมเทศกาลสรงน้ำพระพุทธรูป

กิจกรรมเดินเท้าออกบิณฑบาต

 วันที่8เดือน4 วันที่25พฤษภา 
 เทศกาลเข้าพรรษา วันที่15เดือน4 ถึงวันที่15เดือน6 
 เทศกาลเข้าพรรษา วันที่15เดือน4 ถึงวันที่15เดือน6 วันที่1มิถุนายน ถึง วันที่28สิงหาคม 
 เทศกาลเทกระจาด วันที่15เดือน7 วันที่28สิงหาคม 
 พิธีกรรมโปรดวิญญาณทางชลมารค กลางเดือน9 ปลายเดือนตุลาคม 
 วันพระโพธิสัตว์กวนอินออกบวช วันที่19เดือน9 วันที่31ตุลาคม 
 พิธีกรรมขอพรเทศกาลฤดูหนาวตงจื้อ วันที่20เดือน11 วันที่30ธันวาคม 
 วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ วันที่8เดือน12 วันที่17มกราคม ค.ศ.2016 

9291 人数