ภาษาไทย > แนะนำเส้นทางการเดินทาง

เส้นทางการเดินทางมาวัดหลิงอิ่นสื้อ 
เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหางโจว

 

1. ขึ้นรถเมล์ที่สถานีรถไฟสถานีเมืองหางโจว นั่งสาย 2 (Y2)(วงแหวนรอบใน)(ประมาณ 12 ป้าย) ,สาย 7(ประมาณ 15 ป้าย)ลงรถที่ป้ายวัดหลิงอิ่นสื้อ
2. นั่งรถแท็กซี่ที่สถานีรถไฟสถานีเมืองหางโจว ตรงไปยังวัดหลิงอิ่นสื้อ
เริ่มต้นจากสนามบินเซียวซาน:
1. จากสนามบินเซียวซาน ขึ้นรถบัสสายสนามบิน ไปลงสถานีรถไฟสถานีเมืองหางโจว แล้วนั่งรถเมล์หรือโดยสารรถแท็กซี่ไปลงวัดหลิงอิ่นสื้อ
2. จากสนามบินเซียวซาน นั่งรถแท็กซี่ตรงไปยังวัดหลิงอิ่นสื้อ ระยะทางราว 34 กิโลเมตร
ค่าบัตรผ่านประตู:บัตรเข้าชมเขาเฟยไหลเฟิง 45 หยวน ทำบุญธูปเทียนดอกไม้ 30 หยวน รวม 75 หยวน
เวลาเปิดให้เข้าชม:ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 18.00 น.

 

โทรศัพท์:+86-571-87968665

6459 人数