ข่าวสารล่าสุด

ทีมหมากรุก วัดหลิงอิ่นสื้อ เข้าร่วมแข่งขันหมากรุกชิงถ้วย“พุทธคุณ”ครั้งที่ ๗

        เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๕ การแข่งขันหมากรุกชิงถ้วยพุทธคุณครั้งที่ ๗ ซึ่งมีระยะเวลาการแข่งขันรวม ๓ วันได้มีขึ้นณวัดหยวนเต้ากวนอินเหมี้ยวเมืองไทเปประเทศไต้หวันทีมหมากรุกอันประกอบด้วยพระภิกขุแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ นำโดยพระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยง ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันด้วย 

        เมื่อปีค.ศ.๒๐๑๐ช่วงระยะเวลาของเทศกาลวัฒนธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาครั้งที่๑แห่งนครหางโจวอันมีฉายาว่าพุทธเขตแห่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนั้นทีมหมากรุกอันประกอบด้วยบรรดาพระภิกขุแห่งวัดหลิงอิ่นสื่อ ได้เคยร่วมการแข่งขันหมากรุกเพื่อแลกเปลี่ยนแบบมิตรภาพมาแล้วกับตัวแทนทีมหมากรุกแห่งวัดหยวนเต้ากวนอินเหมี้ยวนิกายพุทธคุณของไต้หวัน ดังนั้น การแข่งขันครั้งนี้ จึงได้จัดทีมหมากรุกไปแลกเปลี่ยนด้วย 

        ในพิธีเปิดพระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยงได้เป็นตัวแทนทีมหมากรุกแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อมอบคำกลอนเกี่ยวกับหมากรุกของพระอาจารย์จี้กงแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ที่ใส่กรอบเรียบร้อยแล้วให้แก่มร.ฮว๋างจิ่นชุนผู้อำนวยการคณะกรรมการหมากรุกแห่งวัดหยวนเต้ากวนอินเหมี้ยวท่านผู้อำนวยการฮว๋าง ก็ได้มอบตัวหนังสือวาสนาสันติสุขรวมทั้งขนมเปี้ยะหมากรุกของวัดหยวนเต้ากวนอินเหมี้ยวเป็นการตอบแทนเช่นกันนอกจากนี้มร.โจวจุ้นซวินผู้ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุกโลกก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้นอกจากมีตัวแทนหมากรุกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และเกาหลีแล้ว ยังมีมร.ซากิอุระและมร.คามามิชิฮิโรโกะตัวแทนหมากรุกจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยทำให้สถานที่จัดการแข่งขัน เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติจากทั่วสารทิศ ซึ่งเป็นวาระอันดีเยี่ยมทีเดียว

        การแข่งขันหมากรุกชิงถ้วยพุทธคุณครั้งที่๗ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากนิติบุคคลของมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศแห่งนิกายพุทธคุณ โดยมีวัดหยวนเต้ากวนอินเหมี้ยวรับผิดชอบดำเนินการแข่งขันและในระยะเวลาสามวันที่มีการแข่งขันจะมีตัวแทนทีมหมากรุก ๓๒ ทีม จาก ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เช้าร่วมการแช่งขันโดยแบ่งออกเป็น๕รอบ


สภาพการแข่งขัน

พระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยง เป็นตัวแทนวัดหลิงอิ่นสื้อ มอบจานเซรามิคที่ระ
ลึกให้แก่วัดหยวนเต้ากวนอินเหมี้ยว ที่เป็นหน่วยงานจัดการแข่งขัน

 

1641 人数