ข่าวสารล่าสุด

รำลึกวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๗๖๐ ปี ของพระอาจารย์เซนสมัยมองโกเลีย หยวนโส้วสิงตวน  นักวิชาการได้พบปะกันที่นครหางโจวเพื่อร่วมเสวนาถึงสาระสำคัญของพระพุทธศาสนา

        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ..๒๐๑๕ การประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ครั้งที่๔–“การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสรำลึกวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๗๖๐ ปีของพระอาจารย์เซนสมัยมองโกเลีย หยวนโส้วสิงตวนได้มีขึ้นที่นครหางโจวมณฑลเจ๋อเจียงนักวิชาการจากหลายประเทศและดินแดนต่างๆร่วมร้อยคนได้มาพบปะกันยึดเอาการวิจัยแนวความคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของพระอาจารย์เซนหยวนโส้วสิงตวนเป็นหัวใจ เพื่อเรียบเรียงบริบทการพัฒนาพระพุทธศาสนาในราชวงศ์หยวน(มองโกเลีย) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับคำสอนพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันต่อไป

        พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ท่านได้พูดในพิธีเปิดฯ ว่า พระอาจารย์หยวนโส้วสิงตวนเป็นพระเถระนามกระเดื่องในสมัยราชวงศ์หยวน(มองโกเลียท่านได้สืบทอดแนวทางการเรียนการสอนแบบตะหวาดกระแทกกระทั้นของศาสนาพุทธนิกายเรนไซ(ลิ้นจี้) อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังให้จงลงมือบำเพ็ญปฏิบัติอย่างจริงจัง จนมีชื่อเสียงระบือไปไกลทั่ว มีลูกศิษย์ที่โด่งดังหลายรูปมีผลกระทบต่อวงการพุทธศาสนาอย่างกว้างไกลในราชวงศ์หยวนและเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการพัฒนาของพระพุทธศาสนานิกายเซนในช่วงปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิง การเสวนาในครั้งนี้ก็เพื่อรำลึกถึงท่านพร้อมทั้งสืบทอดจิตวิญญาณของพุทธศาสนา ส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธ รวมทั้งแนวทางการบำเพ็ญตนของพระอาจารย์เซนท่านนี้

        มร.เหว้ยเต้าหยูกรรมการด้านการศึกษาแห่งสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติของจีนอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยพระพุทธศาสนาแห่งสำนักศาสนารวมทั้งนักวิชาการต่างๆที่มาร่วมประชุมต่างแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก ต่างพากันสรรเสริญที่ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาวัดหลิงอิ้นสื้อพยายามจัดงานหลายครั้งหลายคราเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเสวนาศึกษาทางวิชาการของพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดการสมานฉันท์แก่สังคมในปัจจุบัน

        การสัมมนาครั้งนี้มีเวลาสองวันโดยแบ่งการสัมมนาย่อยออกเป็นสองงานคือแนวความคิดทางพุทธศาสนาของพระอาจารย์เซนหยวนโส้วสิงตวนกับยอดเขาเฟยไหลเฟิงกับพระพุทธศาสนาในยุคราชวงศ์หยวน(มองโกเลีย)นักวิชาการที่มาร่วมสัมมนาจะมีการอภิปรายอย่างเต็มที่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้  


ผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรตินั่งอยู่บนเวทีในพิธีเปิดการสัมมนาฯ


ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนหน้างานและเซ็นชื่อ


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวเปิดการประชุมฯ


มร.เหว้ยเต้าหยู กรรมการด้านการศึกษาแห่งสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติของจีน อดีตท่านผู้อำนว
ยการสำนักงานวิจัยพระพุทธศาสนาแห่งสำนักศาสนา เป็นตัวแทนเหล่านักวิชาการกล่าวคำปราศรัย


มร.ตู้จี้เหวิน อดีตผู้อำนวยการสำนักศาสนาแห่งสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติของจีน
กรรมการกิตติมศักดิ์สำนักการศึกษาฯกล่าวคำปราศรัยในงานสัมมนาฯ

นักวิชาการที่เข้าร่วมการสัมมนา


สถานที่การสัมมนาย่อยแห่งแรก


สถานที่การสัมมนาย่อยแห่งที่สอง    


นักวิชาการและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมสัมมนาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลีก
 

 

 

1366 人数