ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดกิจกรรม“ฉานชี”วิปัสสนา ๗ วันช่วงฤดูหนาว ประจำปีมะแม

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๓๐ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๕ วัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดกิจกรรม“ฉานชี”วิปัสสนา ๗ วันช่วงฤดูหนาว ประจำปีมะแม เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ มีพระภิกษุที่จำวัดรวม ๑๒๖ รูปเข้าร่วมวิปัสสนาในครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม เหล่าพระภิกษุทั้งหลายได้พร้อมกัน ณ ตำหนักพระปรมาจารย์บูชาบรรพบุรุษด้วยธูปเทียนดอกไม้ จากนั้นเข้าถวายสัตย์กล่าวลาเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาที่หอพำนักท่านเจ้าอาวาส ซึ่ง พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสได้ให้โอวาทว่า หอวิปัสสนาเป็นสถานที่คัดเลือกพระพุทธ โดยมีกำหนดเวลา ๗ วัน เพื่อคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ในช่วงระยะเวลา ๗ วันแห่งวิปัสสนานี้ ขอให้พระภิกษุที่ท่านที่เข้าร่วม จงปล่อยวางทุกสิ่งสรรพ สำรวมจิตใจ ตั้งมั่นอยู่กับการนั่งวิปัสสนา จงมีความวิริยะอุตสาหะ ขจัดอุปสรรคใดๆเพื่อได้รู้แจ้งเห็นธรรม

ช่วงเวลา ๗ วันแห่งการนั่งวิปัสสนา พระเถระกวงฉวนได้ให้โอวาทโดยหวนรำลึกถึงเมื่อ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว ท่านได้เข้าร่วมนั่งวิปัสสนาที่หอวิปัสสนา ณ วัดเกาหมื่นสื้อ :แม้ครั้นนั้นสภาพต่างๆยากเข็ญลำบากมาก ทว่าแม้ข้าวต้มเพียงชามเดียว ถั่วดองเพียงถ้วยเดียวที่หอวิปัสสนา ก็สามารถทให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงรสพระธรรม พระภิกษุจำนวนมากนั่งเบียดเสียดกันในหอวิปัสสนา ฯลฯ ยังเป็นความทรงจำที่ปรากฏอยู่ พระเถระเต๋อหลิน แม้ขณะนั้นมีอายุร้อยปีแล้วจิตใจยังห่วงใยต่อการก่อสร้างของหอวิปัสสนา ท่านจะมาตรวจตราผลคืบหน้าของงานไม่เว้นแต่ละวัน โดยมุ่งมั่นที่จะให้หอวิปัสสนาสร้างเสร็จในเร็ววัน เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาพุทธนิกายเซน หอวิปัสสนาเป็นรากแก่นของสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนานิกายเซน เป็นศูนย์กลางของศึกษาและปฏิบัติธรรม พระเถระกวงฉวนได้กำชับทุกท่านที่เข้าร่วมว่า ทุกเสี้ยววินาทีจงสำรวมอยู่กับสภาพแห่งวิปัสสนา จึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นถึงสาระของเซน พึงมีจิตมุ่งมั่นอยู่กับสมาธิ และทำความเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ของหลักธรรม เมื่อคืนวันที่ ๓๐ ธันวาคม การปฏิบัติ“ฉานชี”ช่วงฤดูหนาวประจำปีมะแมได้เสร็จสิ้น พระเถระกวงฉวนจงเป็นประธานพิธีปิดการออกจากวิปัสสนา


เหล่าพระภิกษุได้กล่าวสัตยาบรรณอำลาเพื่อเข้านั่งวิปัสสนา


พระเถระกวงฉวนให้โอวาท


พิธีเริ่มปฏิบัติวิปัสสนา


บูชาธูปเทียนที่หอวิปัสสนา


การเดินจงกลมในหอวิปัสสนา


พระเถระกวงฉวนทดสอบคำถามในการปฏิบัติฯ


พระเถระกวงฉวน เป็นประธานพิธีออกจากฉานชี


การปฏิบัติวิปัสสนา ๗ วันจบสิ้นบริบูรณ์
เหล่าพระภิกษุได้กล่าวเสร็จสิ้นการปฏิบัติ ณ หอเจ้าอาวาสฯ

หมายเหตุ.- หอวิปัสสนาเป็นสถานที่คัดเลือกพระพุทธ โดยมีกำหนดเวลา ๗ วันเพื่อคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ในบรรดาวัดวาอารามแห่งพระพุทธศาสนานิกายเซน ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูหนาวที่เสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวทางกสิกรรม ไม่มีภารกิจใดๆอีก ก็จะมีการปฏิบัติธรรมเพื่อทดสอบองค์ความรู้ของพระภิกษุทั้งหลาย โดยกำหนดระยะเวลา ๗ วัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า“ฉานชี”วิปัสสนา ๗ วัน นั่นเอง

 

1435 人数