ข่าวสารล่าสุด

วันที่ ๘ เดือนแรกแห่งปี ตามปฏิทินจีน วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีจัดให้คณะเข้าอวยพรตรุษจีนกันตามประเพณีจีน

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๘ ของเดือนแรกแห่งปีปฏิทินจีน วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีจัดให้คณะเข้าอวยพรตรุษจีนกันตามประเพณีจีน ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. พุทธศาสนิกชน๔๐๐ กว่าคนร่วมกันที่หอธรรม โดยมีพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อกล่าวให้โอวาทแก่ทุกคนในวาระที่เริ่มปีศักราชใหม่นี้

ทุกคนได้ตั้งใจสดับตรับฟังการเทศนาสอนสั่งที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาของท่านเจ้าอาวาส พร้อมทั้งได้ชมวีดีโอบันทึกกิจกรรมต่างๆของวัดหลิงอิ่นสื้อในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ที่ผ่านมา มีโอกาสรับรู้และเช้าใจถึงคุณูปการที่ทางวัดได้ทุ่มเทดำเนินการไปทั้งในด้านกิจกรรมการกุศลทางสังคม การเผยแพร่พระธรรม และการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ เป็นการทบทวนถึงผลงานที่พระอาจารย์ที่ประจำวัดหลิงอิ่นสื้อได้นำพาพุทธบริษัทสี่ทุ่มเทให้แก่การเผยแพร่และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวกับทุกคนว่า ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ นี้ วัดหลิงอิ่นสื้อยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมคือพัฒนาการส่งเสริมพุทธศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น มีเวทีที่พร้อมจะให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปไว้ศึกษาปฏิบัติ จะพยายามทุ่มเทเพื่อโปรดสรรพสัตว์มากยิ่งขึ้นและสร้างสรรค์ดินแดนสุขาวดีบนมนุษย์โลกนี้

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมฯ พระอาจารย์กวงฉวน ได้นำเงินบริจาคอันบริสุทธิ์ทั้งหมดจากฆราวาสและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้เป็นงบในการปล่อยนกปล่อยปลาในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึง เป็นรูปแบบประเพณีของพระพุทธศาสนาที่จงรักและเมตตาปราณีต่อสัตว์โลกทั้งปวงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก และเป็นบุญกุศลแก่ทุกๆคนด้วย


สภาพของพิธีกรรมฯ


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวให้โอวาทในพิธีจัดคณะอวยพรตรุษจีนฯ


พุทธศาสนิกชนตั้งใจสดับตรับฟังการเทศนาธรรม


พระอาจารย์กวงฉวนปฏิสันถารกับฆราวาส


ปฏิทินของวัดหลิงอิ่นสื้อ ที่เปี่ยมไปด้วยการเตือนสติอย่างเมตตา ๓๖๕ วัน


ทุกคนล้วนปีติยินดีที่ได้รับการผูกมิตรธรรมโดยได้รับปฏิทินของวัดฯ

 

1110 人数