ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีกรรมศาสนาเพื่อขอพร สะเดาะเคราะห์และโปรดวิญญาณให้แก่ผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวในไต้หวัน

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงระดับ ๖.๗ ริกเตอร์ ในไต้หวัน ได้นำพาความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน หลังเกิดแผ่นดินไหว ฯพณฯ สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และ ฯพณฯ หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ให้ความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่แสดงความรักความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไต้หวันที่ประสพภัยอย่างสุดซึ้ง และแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เสียชีวิตจากภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วย ฯพณฯสีจิ้นผิง ได้กล่าวว่า พี่น้องทั้งสองฝั่งทะเลเหมือนกับครอบครัวเดียวกันที่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีต่อชาวจีนในไต้หวัน

ดังนั้น ทั้งพระภิกษุและฆราวาส วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้จัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อโปรดวิญญาณและสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ประสะภัยในไต้หวันขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ขออธิษฐานให้บุญญาบารมีแห่งพระพุทธ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทรงโปรดวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตจากภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ก็จงได้ไปจุติในแดนสุขาวดี สำหรับผู้ที่รอดพ้นจากเภทภัยก็จงมีความสุข พลานามัยแข็งแรงและสงบสุขเถอะ

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีกรรมศาสนาขอพร เพื่อสะเดาะเคราะห์และโปรดวิญญาณให้แก่ผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวในไต้หวัน


พระอาจารย์อี้กว่าง ผู้กำกับดูแลวัดหลิงอิ่นสื้อ จงเป็นประธานพิธีกรรมฯ


พระภิกษุของวัดหลิงอื่นสื้อ จงเจริญพระพุทธมนต์เพื่อภาวนาขอพรแด่ผู้ปนะสพภัยฯ


พระภิกษุทั้งหลายจงภาวนาขอพรให้แก่ผู้ประสพภัยที่ไต้หวัน


พุทธศาสนิกชนร่วมกันขอพรให้แก่ผู้ประสพภัยของไต้หวัน


เด็ก ๆได้ขอพรให้แก่ผู้ประสพภัยของไต้หวัน

 

1104 人数