ข่าวสารล่าสุด

พิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อมชนิดคู่ชิงถ้วยหวินหลิน ครั้งที่ ๘  
มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๖ การแข่งขันหมากล้อมชนิดคู่เพื่อชิงถ้วยหวินหลิน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออวยพรตรุษจีนและการเจริญจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยหมากล้อมและเซน ได้มีพิธีเปิด ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว มร. ซุนกวงหมิง ผู้อำนวยการกองการกีฬาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง มร. หวังหยู่หนัน ประธานสมาคมหมากล้อมจีน พระอาจารย์ขั้วเหยิ่น ผู้กำกับดูแลวัดหลิงอิ่นสื้อ ฯลฯ ได้มาร่วมพิธีเปิดฯ ทีมหมากล้อมที่มาจากวัดเหวินซูเวี่ยนแห่งเสฉวน วัดไป๋หวินสื้อจากเมืองไถ้หยวนมณฑลซานซี วัดป่าวกวงสื้อแห่งเมืองเฉินตู ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมากล้อมแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งทีมหมากล้อมและผู้นิยมชมชอบจากวงการหมากล้อมต่างๆในมณฑลเจ๋อเจียงได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมร้อยคน


การแข่งขันหมากล้อมชนิดคู่ เพื่อชิงถ้วยหวินหลิน
ครั้งที่ ๘ มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ


ในพิธีเปิดฯ พระอาจารย์ขั้วเหยิ่น เป็นตัวแทนพระเถระกวงฉวน
เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวคำต้อนรับ


มร. หวังหยู่หนัน ประธานสมาคมหมากล้อมจีนกล่าวคำปราศรัย


มร. ซุนกวงหมิง ผู้อำนวยการกองการกีฬาแห่งมณฑล
เจ๋อเจียงกล่าวประกาศเริ่มต้นการแข่งขันฯ


ผู้เข้าร่วมแข่งขันทำการจับฉลาก


การประลองฝีมือหมากล้อม


การแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้กับ มร.หวังหยู่หนัน มร. ฉาวต้าหยวน มร.
ฮัวเสวียหมิง ซึ่งล้วนเป็นผู้เล่นหมากล้อมระดับมืออาชีพ


ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการของเซนและหมากล้อมไปพร้อมเพรียงกัน

 

1119 人数