ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงก่อตั้งศูนย์ทรัพยากรพระพุทธศาสนาและการวิจัย  
พระเถระกวงฉวนได้เข้าร่วมพิธีพร้อมกล่าวปราศรัย

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงวิทยาเขตจินกั่งได้มีพิธีก่อตั้งศูนย์ทรัพยากรพระพุทธศาสนาและการวิจัยอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งพิธีลงนามหอจดหมายเหตุดิจิตอลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสามัญ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้รับเชิญเข้าร่วมงานพร้อมทั้งกล่าวปราศรัย

พระเถระกวงฉวนได้กล่าวแสดงความยินดีในการก่อตั้งศูนย์ทรัพยากรพระพุทธศาสนาและการวิจัย ท่านกล่าวว่า การวิจัยด้านวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงได้ก้าวสู่ระดับใหม่อีกขั้นหนึ่ง วงการพระพุทธศาสนาในนครหางโจวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทั้งในด้านรักษาปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่างๆรวมทั้งการวิจัยพัฒนาในวงกว้างอีกด้วย กับ ศูนย์ทรัพยากรพระพุทธศาสนาและการวิจัยฯ เพื่อเป็นคุณูปการต่อการปกป้องและการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมพระพุทธศาสนา

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หลัวเหว้ยตง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ศาสตราจารย์แวนเดอร์คาน ประธานกองทุนอนุรักษ์วรรณกรรมระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นต้น


พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวคำปราศรัย


ศาสตราจารย์หลัวเหว้ยตง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงกล่าวปราศรัย


ศาสตราจารย์แวนเดอร์คาน ประธานกองทุนอนุรักษ์วรรณกรรม
ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวปราศรัย


ศาสตราจารย์เหอฮวนฮวน ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรพระพุทธศาสนาและ
การวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง กล่าวปราศรัย


เปิดป้ายหอจดหมายเหตุดิจิตอลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสามัญ


ผู้ร่วมพิธีถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1122 人数