ข่าวสารล่าสุด

ผู้นำทีมการอภิปรายคัมภีร์พระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ ได้มีการประชุมขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นประธานการประชุมผู้นำทีมการอภิปรายคัมภีร์พระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ ที่จัดขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์หยวนฉือ จากฝ่ายฝึกอบรมของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน และผู้นำทีมจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนา๘ แห่ง อาทิเช่น พระอาจารย์เมี่ยวเจี้ยเป็นต้น ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุม พระอาจารย์กวงแวนได้กล่าวอธิบายถึงความหมาย จุดประสงค์ หัวข้อหลัก หัวข้ออภิปราย ฯลฯ ของการอภิปรายคัมภีร์พระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ผู้นำทีมจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่างๆ ได้มีการหารือกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดอภิปรายคัมภีร์ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ และระบบระเบียบการแข่งขัน รวมทั้งหัวข้อที่จะอภิปรายด้วย

การอภิปรายคัมภีร์พระพุทธศาสนา ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ จะอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับทัศนคติด้านเมตตากรุณาของพระพุทธศาสนา โดยการอภิปรายครั้งนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ พฤษภาคม ณ สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว

 

1163 人数