ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ นำคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมพิธีกรรมเทศกาลสรงน้ำพระพุทธฯที่เมืองเคียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ พระเถระกวงฉวน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้รับเชิญจากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครเคียวโต ประเทศญี่ปุ่น ให้เดินทางไปร่วมพิธีกรรมเทศกาลสรงน้ำพระพุทธฯ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนมิตรภาพกับวงการพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่นรวมระยะเวลา ๕ วัน โดยมีพระเถระเจี้ยซิง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาสวัดจิ่งซานวั้นโส้วสื้อ และมร.เฉียนเจี่ยนจง เลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ฯลฯได้ร่วมดินทางไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวได้มีการเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันกับวงการพระพุทธศาสนาของญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำ ซึ่งประสพผลสำเร็จอย่างมากมายในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาแห่งการเยือน คณะของพระเถระกวงฉวนได้ไปเยือนวัดไดโทคูจิแห่งเขาหลงเป่าซาน โรงพยาบาลซุโทระโทของวัดเมียวซินจิแห่งนิกายรินไซ วัดเทียนเรียวจิแห่งไดฮอนซัน วัดเอนเรียวคูจิแห่งไออิซัน ฯลฯ ในนครเคียวโต ประเทศญี่ปุ่นตามลำดับ ได้มีการแลกเปลี่ยนในแนวลึกกับวงการพระพุทธศาสนาแห่งนครเคียวโตทั้งในด้านการเผยแพร่พระธรรม การพัฒนาของพระพุทธศาสนาและการบริหารการจัดการที่ทันสมัยของวัดวาอารามต่างๆ เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลาการเยือนนี้ พระเถระกวงฉวนยังได้ถือโอกาสเยี่ยมเยียนบรรดานักศึกษาสงฆ์ที่สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหางโจวได้ส่งไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ถามทุกข์สุขดิบเกี่ยวการศึกษาและสภาพชีวิตประจำวัน ได้ให้กำลังใจแก่นักศึกษาสงฆ์เหล่านี้ จงยืนหยัดในสถานภาพที่เป็นสงฆ์ หมั่นเพียรปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญา สำรวมทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อสามารถสำเร็จการศึกษาในเร็ววัน กลับมาสร้างสรรค์คุณูปการแก่วงการพระพุทธศาสนาของจีนในด้านเผยแพร่พระธรรมยังความประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลาย


พิธีกรรมสรงน้ำพระพุทธฯที่นครเคียวโต


พระเถระกวงฉวน ร่วมพิธีกรรมสรงน้ำพระพุทธฯ


พระอุมะไรโซโคะ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครเคียว
โต คันโฉแห่งวัดโซโคคูจิ นิกายรินไซ ได้กล่าวปราศรัย


เข้าเยี่ยมวัดไดโคคูจิแห่งเขาหลงป่าวซาน ได้รับการต้อนรับจากเจ้าอาวาสโอ
โนซาวา ซึ่งพระเถระกวงฉวนได้มอบลายมือพู่กันจีนให้ท่าน


เข้าเยี่ยม โรงพยาบาลซุโทระโทของวัดเมียวซินจิแห่งนิกายรินไซ
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระเถระโนริทาเคโซ ซูนัน


พระเถระกวงฉวนถ่ายรูปร่วมกับพระทาคาระ ไอวา อินดะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนเรียวจิแห่งไดฮอนซัน


เข้าเยี่ยมวัดเอนเรียวคูจิแห่งไฮอิซัน


พระเถระกวงฉวนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาสงฆ์ที่สมาคม
พระพุทธศาสนาแห่งหางโจวส่งไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

 

1291 人数