ข่าวสารล่าสุด

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องรูปภาพเก่าแก่รำลึกถึงประวัติพระพุทธศาสนาแห่งเมืองหางโจว

วันที่ ๗ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๖ การสัมมนาทางวิชาการหัวข้อเรื่องการเก็บรักษารูปภาพเก่าแก่ที่รำลึกถึงประวัติพระพุทธศาสนาแห่งเมืองหางโจว ซึ่งร่วมกันจัดโดยวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวกับมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ได้มีขึ้น ณ โรงแรมเจ๋อเจียงปินก่วน มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากจีน อเมริกา เยอรมันรวมสามประเทศ อีกทั้งนักสะสมรูปภาพเก่าแก่ในท้องถิ่นร่วม๒๐ ท่าน ได้มาพบปะกันที่ริมทะเลสาบซีจื่อ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับรูปภาพเก่าๆของเมืองหางโจว หวนรำลึกถึงประวัติพระพุทธศาสนาแห่งเมืองหางโจวอีกด้วย

การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีท่านศาสตราจารย์ เสิ่นหง จากวิทาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง เป็นผู้ดำเนินพิธีเปิดฯ พระอาจารย์ขั้วเหริ่นจงเป็นตัวแทนของวัดหลิงอิ่นสื้อกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดว่า ขอขอบคุณวงการศาสนาและแวดวงสังคมทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญ ค้นหา รำลึกและยอมรับพุทธศาสนาแห่งเมืองหางโจว และวัดหลิงอิ่นสื้อ ซึ่งวัดหลิงอิ่นสื้อจะรับผิดชอบภารกิจอันหนักหน่วงดังกล่าว จะพยายามรักษาธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย


พิธีเปิดประชุมสัมมนาฯ


พระอาจารย์ขั้วเหริ่นกล่าวปราศรัย


สภาพในที่ประชุมสัมมนาฯ


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

1042 人数