ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๘ ปีของพระอาจารย์จวี่จั้น 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๖ ฟอรั่มวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ครั้งที่ ๕ ----การสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๘ ปีของพระอาจารย์จวี่จั้น ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นจื้อแห่งนครหางโจว มร.หูเสิ้งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนา กองศาสนามวลชนแห่งนครหางโจว พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์กางเสี่ยว รองอธิการบดีแห่งวิทยาลัยพระพุทธศาสนานครหางโจว รวมทั้งผู้แทน นักวิชาการที่มาจากพื้นที่ต่างๆทั่วระเทศ ๕๐ กว่าท่านได้มาร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีพระอาจารย์หุ้ยกวน วัดหลิงอิ่นสื้อเป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

ในพิธีเปิด พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวแนะนำชีวประวัติของพระอาจารย์จวี้จั้น รวมทั้งความผูกพันของท่านกับพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และวัดหลิงอิ่นสื้ออีกด้วย มร.หูเสิ้งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนา กองศาสนามวลชนแห่งนครหางโจว ศ.เฉินเจียน ตัวแทนนักวิชาการ และ มร.จี้หงตู้ ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติ ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ

ฟอรั่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อที่มีขึ้นในครั้งนี้ ได้ยึดถือแนวความคิดทางด้านพระพุทธศาสนาของพระอาจารย์จวี้จั้นเป็นหลักในการวิจัยโดยวิเคราะห์จากมุมมองในด้านต่างๆ อาทิเช่น ประวัติแนวความคิดฯ บทความดั้งเดิมฯ บวกกับการศึกษาและปฏิบัติของท่านทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกอย่างละเอียดและครบถ้วนในทุกๆด้าน ที่พระอาจารย์จวี้จั้นมีอิทธิพลต่อวัดหลิงอิ่นสื้อ ต่อวงการศาสนาพุทธแห่งนครหางโจว รวมทั้งพระพุทธศาสนาในยุคใหม่ของประเทศจีนอีกด้วย


พิธีเปิดการสัมมนาฯ


พระอาจารย์ขั้วเหริ่น กล่าวปราศรัย


มร.หูเสิ้งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนา กองศาสนา
มวลชนแห่งนครหางโจว กล่าวปราศรัย


ศ. เฉินเจียน ตัวแทนนักวิชาการกล่าวปราศรัย


มร. จี้หงตู้ ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติกล่าวปราศรัย


นักวิชาการและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม


แยกอภิปรายกลุ่มย่อย


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

1094 人数