ข่าวสารล่าสุด

ห้องสมุดหวินหลินจับมือกับสำนักงานชุมชนถนนหลิวเซี้ยก่อตั้งห้องสมุดหลิวหวิน

วันที่ ๘ มิถุนายน ได้มีพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการของห้องสมุดหลิวหวินซึ่งเกิดจากการจับมือกันระหว่างห้องสมุดหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ กับ สำนักงานชุมชนถนนหลิวเซี้ย ณ หอประชุมวัฒนธรรมตงมู่อูแห่งสำนักงานชุมชนถนนหลิวเซี้ย มร.หวังชิง เลขาธิการกรรมาธิการแรงงานพรรคของสำนักงานชุมชนหลิวเซี้ย มร.หลูอ้วยเหวิน รองเลขาธิการฯ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว พระอาจารย์หุ้ยเฉิง และ พระอาจารย์เจิ้งฉิน จากวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว อาจารย์จูสู้อิงจากห้องสมุดหวินหลิน ศาสตราจารย์ ม๋าเหม่ยอิงจากสภาวิจัยวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง รองศาสตราจารย์อิงเว่ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวั่นเสี้ยงแห่งนครหางโจว รวมทั้งตัวแทนผู้อยู่อาศัยในชุมชนถนนหลิวเซี้ย ๕๐ กว่าท่านได้ร่วมพิธีเปิดป้ายดังกล่าว

มร.หวังชิง เลขาธิการกรรมาธิการแรงงานพรรคของสำนักงานชุมชนหลิวเซี้ย ได้กล่าวในพิธีเปิดป้ายฯว่า การก่อตั้งห้องสมุดหลิวหวิน นับได้ว่าเป็นงานใหญ่ และเป็นจุดเด่นในด้านกิจกรรมวัฒนธรรมของชุมชนหลิวเซี้ย โดยยึดสโลแกนที่ว่า เป็นจุดรวบรวมพลังแห่งวัฒนธรรมของเมือง กล้าที่จะพัฒนารูปแบบอันสง่างามในท้องถิ่นที่ล้าหลัง เพื่อเป็นทั้งแนวทางและเป้าหมายของทุกๆท่าน โดยเชื่อมั่นว่าภายใต้การพยายามระหว่างสำนักงานชุมชนหลิวเซี้ย กับ ห้องสมุดหวินหลิน จะสามารถคงไว้ซึ่งวิชาการและมนุษยธรรม ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดความอบอุ่นและโชติช่วงชัชวาลมากยิ่งขึ้น

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้กล่าวในระหว่างปราศรัยว่า ปัจจุบันพวกเราอยู่ในยุคที่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมกำลังเจริญเฟื่องฟูอย่างเต็มที่ อันเป็นโอกาสที่ดียิ่ง รูปแบบของห้องสมุดมีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจ รู้จักและตระหนักจากวงการต่างๆของสังคมอีกครั้งหนึ่ง ห้องสมุดหลิวหวินก็คือห้องสมุดวัฒนธรรมชุมชนที่สำนักงานชุมชนหลิวเซี้ย กับ ห้องสมุดหวินหลินได้จับมือกันก่อตั้งขึ้นมานั่นเอง ห้องสมุดไม่พียงแต่ ต้องรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางจิตวิญญาณของวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจีน ยังพึงพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย พยายามส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอัดฉีดองค์ประกอบและสาระสำคัญสมัยใหม่ให้แก่การพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมให้หลากหลายยิ่งขึ้น

จากนั้น พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวเน้นถึงแนวความคิดหลัก ๓ ประการของวัดหลิงอิ่นสื้อ นั่นคือ เมตตากรุณา อดทนอดกลั้น และกตัญญู ทำให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิดป้ายต่างเปี่ยมด้วยธรรมปีติ


พิธีเปิดป้ายห้องสมุดหลิวหวินฯ


มร.หวังชิง เลขาธิการกรรมาธิการแรงงานพรรคของสำนักงาน
ชุมชนหลิวเซี้ย กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดป้ายฯ


เลขาธิการหวังชิง และ พระเถระกวงฉวน ร่วมกันเปิดป้ายห้องสมุดหลิวหวิน


พระเถระกวงฉวนกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีฯ

 

1106 人数