ข่าวสารล่าสุด

ตัวแทนจากสำนักศาสนาใหญ่ๆห้าแห่งของมณฑลฯ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของพิธีดื่มน้ำชาสังสรรค์แห่งหวินหลิน

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๖ เวลากลางคืน พิธีดื่มน้ำชาสังสรรค์ของตัวแทนจากสำนักศาสนาต่างๆที่เข้าร่วมโครงการปริญญาโทประจำ ๒๐๑๖ ได้มีขึ้น ณ วิทยาลัยลัทธิสังคมนิยมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง มีตัวแทนจากสำนักศาสนานิกายหลักๆห้าแห่งของมณฑลได้พากันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางสายลมที่พัดโชยอ่อนๆในต้นฤดูร้อนพากันสัมผัสถึงประสบการณ์ของพิธีดื่มน้ำชาสังสรรค์แห่งหวินหลิน

ท่ามกลางพิธีดื่มน้ำชาสังสรรค์ พระอาจารย์กวงฉวน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวถึงเรื่องราววีรกรรมอันโด่งดังในการช่วยเหลือประเทศชาติ ร่วมกันต่อต้านขับไล่การรุกรานของญี่ปุ่นของพระเถระจวี้จั้น พระภิกษุจีนที่นามกระเดื่องของพระพุทธศาสนา ที่เลื่องลือกันว่า ขี่อาชาขับไล่ศัตรู ลงหลังม้าศึกษาพระธรรม ตัวแทนจากสำนักศาสนาต่างๆก็ผลัดกันเล่าถึงเรื่องราวของการรักชาติรักศาสนาของลัทธิของตนตามลำดับ นักบวชชิวฉงกุ้ย รองประธานสมาคมลัทธิเต๋าแห่งมณฑลเจ๋อเจียงยังได้แสดงการรำไท้เก๊กให้แขกผู้เกียรติได้ชมอีกด้วย

ท้ายสุด ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีฯพากันมอบผลงานพู่กันจีนให้แก่วิทยาลัยลัทธิสังคมนิยมแห่งมณฑลเจ๋อเจียงไว้เป็นที่ระลึก


พระเถระกวงฉวน กล่าวคำปราศรัย พร้อมกล่าวถึงเรื่องราว
วีรกรรมช่วยชาติรักศาสนาของพระเถระจวี้จั้น


พิธีดื่มน้ำชาสังสรรค์อันมีรูปแบบทีธำรงไว้ซึ่งประเพณีโบราณ


ตัวแทนจากสำนักศาสนาต่างๆพากันสัมผัสประสบการณ์ของพิธีดื่มน้ำชาสังสรรค์แห่งหวินหลิน


โชว์เดี่ยวการบรรเลงพิณ เรื่องจวีไล่


โชว์เดี่ยวการเป่าขลุ่ย เรื่องเถาฮวาตู้

 

1073 人数