ข่าวสารล่าสุด

การออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงดุจดังตุ๊กตาล้มลุกได้มีขึ้นในเขตไฉ่เหอ

 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๖ ห้องสมุดหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ นครหางโจว ได้รับร่วมกับฝ่ายรณรงค์การออกกำลังกายของเขตที่อยู่อาศัยไฉ่เหอ และห้องสมุดเหอเซียงจัดให้มีการตรวจสุขภาและการสาธิตการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงดุจดังตุ๊กตาล้มลุก มร.ไต้จื้อหมิง ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและวัฒนธรรมเขตที่อยู่อาศัยไฉ่เหอ พระอาจารย์หุ้ยเฉิงจากห้องสมุดหวินหลินแห่งนครหางโจว อาจารย์จูสู้อิงแห่งห้องสมุดหวินหลินนครหางโจวและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายของตุ๊กตาล้มลุกของชุมชนจำนวน ๕ ท่าน รวมทั้ง ตัวแทนจากผู้อยู่อาศัยของชุมชนดังกล่าว ๑๘ ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ก่อนอื่น อาจารย์จูสู้อิงจากห้องสมุดหวินหลินได้แนะนำอธิบายอย่างคร่าวๆให้ตัวแทนผู้อยู่อาศัยได้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงดุจดังตุ๊กตาล้มลุก กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวและสมาคมลัทธิเต๋าแห่งนครหางโจว โดยมีห้องสมุดหวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวเป็นผู้ดำเนินการ เป็นโครงการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งนครหางโจว จุดประสงค์ก็เพื่อให้ความเอาใจใส่และช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนสามารมีสุขภาพฟื้นคืนกลับเป็นปกติในเร็ววัน นำเอาวิธีรักษาสุขภาพของสมัยดั้งเดิมมาแนะนำให้ชาวบ้านได้ทราบ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุสมหวังในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยังเป็นการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอันดีงามของจีนอีกด้วย

ต่อจากนั้น พระอาจารย์ผู่หมิงจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ได้เป็นผู้สาธิตนำพาชาวบ้านทดลองสัมผัสกับวิธี เดินบ้าง สงบบ้าง นั่นคือเดินจงกรม สลับกับการนั่งสมาธิ เป็นการเคลื่อนไหวสลับกับการนิ่งสงบ เพื่อลองสัมผัสรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ามือและจิตใจ ความรู้สึกที่เป็นอิสระปราศจากภาระหน่วงเหนี่ยว จิตปราศจากอุปสรรคใดๆ จนกระทั่งลืมทั้งตัวเองและสิ่งต่างๆรอบกาย

หลังจากนั้น นักบวชเต้าหยินต่งเสี่ยนหรง จากสำนักเต๋าฝูซิงก้วนแห่งเขาหวี่เหมียนซาน นครหางโจว ได้เป็นผู้นำสาธิตให้ชาวบ้านได้สัมผัสกับวิธี ยืนบ้าง เคลื่อนไหวบ้าง ซึ่งดุจดังการฝึกยืนบนเสาโดดเดี่ยวเพื่อฝึกการทรงตัวและให้ทั้งจิตและกายสงบแน่นิ่ง พร้อมทั้งฝึกวิธีการหายใจเข้าออก รวมทั้งคล้ายคลึงกับการรำมวยไท้เก๊กที่ฝึกจิตฝึกลมปราณให้สงบแน่นิ่งด้วย


 การออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงดุจดังตุ๊กตาล้มลุก
ได้มีขึ้นในเขตผู้อยู่อาศัยที่รณรงค์เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ


อาจารย์จูสู้อิง กล่าวแนะนำ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตุ๊กตาล้มลุก


พระอาจารย์ผู่หมิง ให้คำแนะนำหลักการนั่งสมาธิให้ชาวบ้านได้ทราบ


มาดการสาธิตการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตุ๊กตาล้มลุก

 

1100 人数