ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีสวดโปรดวิญญาณและภาวนาแด่ผู้ประสพภัยพิบัติในเขตเอี๋ยนเฉิง พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวนห้าแสนหยวนเพื่อสมทบช่วยเหลือการฟื้นฟูบูรณะในพื้นที่ที่ประสพภัยด้วย

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๖ พื้นที่หลายแห่งในเมืองเอี๋ยนเฉิง อาทิเช่น ฝู่หนิง เซ่อหยาง ฯลฯ ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก เกิดลูกเห็บตก อากาศวิปริตแปรปรวนอย่างกะทันหัน หลายพื้นที่ยังเกิดพายุทอร์นาโด จนถึงวันที่ ๒๕ ได้มีประชาชนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ๙๙ ราย บาดเจ็บ ๘๔๖ ราย

ภัยพิบัติในครั้งนี้ได้เป็นที่ห่วงใจของลูกศิษย์สาวกแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะสงฆ์ของวัดหลิงอิ่นสื้อกับฆราวาสที่เป็นอุปถัมภกส่วนหนึ่งได้มีพิธีสวดโปรดวิญญาณแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ พร้อมภาวนาให้ศีลให้พรแก่ผู้ประสพภัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๕ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ ต่างภาวนาพระนามของพระพุทธองค์เพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ไปจุติที่แดนสุขาวดี และอธิษฐานให้ผู้บาดเจ็บจงมีร่างกายฟื้นคืนแข็งแรงกลับสู่ปกติโดยเร็ว ในพิธีดังกล่าว วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว และ มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ได้ร่วมมือกันบริจาคเงินจำนวนห้าแสนหยวน เพื่อสมทบทุนสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสพภัย และการฟื้นฟูบูรณะเขตภัยพิบัติต่อไป

1121 人数