ข่าวสารล่าสุด

นิทรรศการภาพวาดและศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรแห่งวัฒนธรรมเมตตากตัญญูจีนได้มีพิธีเปิดที่ห้องสมุดเจ๋อเจียง

วันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๖ นิทรรศการภาพวาดและศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรแห่งวัฒนธรรมเมตตากตัญญูจีนที่ชี้แนะโดยกรมวัฒนธรรมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง และร่วมกันจัดขึ้นโดย วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว สำนักข่าวจีนสาขาเจ๋อเจียง ห้องสมุดมณฑลเจ๋อเจียง สถาบันภาพวาดและการประดิษฐ์ตัวอักษรจีนแห่งเจียงหนัน บริษัทสำนักภาพวาดและประดิษฐ์ตัวอักษรจีนแห่งหางโจว ฯลฯ ได้มีพิธีเปิด ณ ห้องสมุดมณฑลเจ๋อเจียง

ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย มร.จินซิงเสิ้ง อธิบดีกรมวัฒนธรรมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง มร.เฉียนฝ่าเฉิง อดีตอธิบดีกรมวัฒนธรรมและนักจิตรกรประดิษฐ์อักษรจีนนามกระเดื่อง มร.จ้าวเอี่ยนจวิน เลขาธิการพรรคฯสำนักเลขาธิการอักษรและบทกลอนจีนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง และรองประธานสมรมอักษรจีน มร.หยางจื้อกัง เลขาธิการพรรคฯและผู้อำนวยการกองศาสนาแห่งหางโจว มร.หูเสิ้งจวิน หัวหน้าสำนักงานศาสนา พระอาจารย์กวงฉวนแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์เว่ยเจิน เจ้าอาวาสวัดเทากวง พระอาจารย์อิ้นซวี่ วัดหลิงซุ่น เป็นต้นซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานระดับต่างๆและศิลปินภาพวาดและประดิษฐ์อักษรร่วมหลายสิบท่าน โดยมีพระอาจารย์ถงรุ่นจากวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานพิธี

พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวในพิธีเปิดว่า ในคำสอนของพระพุทธศาสนา ความเมตตาจำนำมาซึ่งความปรีดีเกษมสันต์แก่หมู่คณะในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ไม่มีอัตตาในพระพุทธศาสนา ส่วนเรื่องกตัญญูนั้น ได้เน้นหนักในด้านกตัญญูต่อบิดามารดา เป็นการปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมของฟ้าดิน เป็นมาตรฐานด้านคุณธรรมและมโนธรรมของสังคมมนุษย์ พวกเราคาดหวังว่า จากการที่ศิลปินจากจีนและไต้หวันที่นำผลงานภาพวาดและพู่กันจีนในด้านเชิดชูความเมตตากตัญญูมาร่วมออกงานในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่และรณรงค์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมการกตัญญูให้แก่สังคมโดยตรงไปตรงมา สร้างสรรค์บรรยากาศสังคมที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและการเคารพนับถือผู้อาวุโสและคนชรา ในขณะเดียวกัน ทั้งจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊าพากันมาร่วมนิทรรศการโดยพร้อมกัน เป็นโอกาสอันดีงามที่หาได้ยากมากในการแบ่งปันทางวัฒนธรรมของจีน ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น

ต่อจากนั้น ท่านเลขาธิการฯ จ้าวเอี่ยนจวิน และ ตัวแทนศิลปินหลายท่านได้ผลัดกันกล่าวคำปราศรัย ต่างกล่าวถึงความเมตตากตัญญูมีนัยนะต่อการพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีน

ท้ายสุด พระอาจารย์กวงฉวน พระอาจารย์อิ่นซวี่ พระอาจารย์ฉางฝ่า รองหัวหน้าสำนักงานไฉเอี่ยนเฟย มร.กู้เสียงเซิน หัวหน้าสำนักพิมพ์นิชิฮีย่า ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรให้แก่ศิลปิน ๑๔ท่านที่ได้โชว์ผลงานอย่างสดๆร้อนๆ ซึ่งรวมทั้ง มร.ไช่หวินเชา ประธานสถาบันวิจัยภาพวาดและอักษรจีนเฉียนถังซึ่งเป็นตัวแทนศิลปินที่เข้าร่วมนิทรรศการและบริจาคผลงานให่แก่ฝ่ายจัดนิทรรศการด้วย


พิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดและศิลปะการประดิษฐ์ตัวอักษรแห่งวัฒนธรรมเมตตากตัญญูจีน


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวคำปราศรัย


ท่านเลขาธิการฯ จ้าวเอี่ยนจวิน กล่าวคำปราศรัย


รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เกาฝ่าเกิน กล่าวปราศรัย


ผู้อำนวยกานสถาบันฯ ซ่งโป๋ซง กล่าวปราศรัย


ท่านอธิบดีกรมฯ จินซิงเสิ้ง กล่าวเปิดพิธีนิทรรศการฯ


การถ่ายรูปร่วมการในพิธีเปิด


พระอาจารย์กวงฉวน เดินมชนผลงานภาพวาดและอักษรจีน


พระอาจารย์เว่ยเจิน เดินชมผลงานภาพวาดและอักษรจีน


ท่านเลขาธิการพรรคฯหยางจื้อกัง เดินชมภาพวาดและอักษรจีน


พระอาจารย์อิ่นซวี่ ได้ลงมือเขียนพู่กันจีนเอง


ศิลปินทั้งหลายพากันแสดงฝีมือการเขียนพู่กันจีน


ถ่ายรูปร่วมกันหลังการมอบรางวัล

1589 人数