ข่าวสารล่าสุด

“งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนและชื่นชมผลงานศิลปะภาพวาด ภาพลายเขียนพู่กันจีนและการถ่ายภาพ เพื่อต้อนรับการประชุมG20”มีพิธีเปิดที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๖ “งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนและชื่นชมผลงานศิลปะภาพวาด ภาพลายเขียนพู่กันจีนและภาพถ่าย เพื่อต้อนรับการประชุมG20” ที่มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งนครหางโจว กับหอสมุดหวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อ ร่วมมือกับเทศบาลชุมชนเขตไฉ่เหอ เขตหลิวเสี้ย เขตชิงโป รวมทั้งเทศบาลตำบลซันตุน นั้น ได้มีพิธีเปิด ณ หอจื๋อจื่อของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ มร.หลี่หวินเหลย รองเลขาธิการ ชมรมศิลปะแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ศาสตราจารย์หูติ้งเผิง จากมหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งมณฑลเจ๋อเจียง อาจารย์เซวหนิงกังจากวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งผู้ใหญ่จากเขตชุมชนต่างๆและตัวแทนศิลปินทั้งหลายพากันร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์หุ้ยเฉิงแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นผู้ดำเนินพิธีฯ

พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวในการปราศรัยของพิธีเปิดฯว่า งานสำคัญการกุศลสาธารณะประโยชน์เพื่อแสดงการต้อนรับและขอบคุณการจัดงานG20ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีขนาดใหญ่ให้มีการเผยแพร่และแบ่งปันวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม ยังเป็นโอกาสอันดียิ่งเพื่อการส่งต่อและกระตุ้นให้เกิดความรักความห่วงใยแก่สังคม หวังว่าจักได้อาศัยโอกาสในครั้งนี้ พิจารณารูปแบบในการจัดตั้ง แบ่งปันและร่วมกันใช้ประโยชน์จากปัจจัยศิลปวัฒนธรรมต่างๆ พิจารณามาตรการในการสรรหาและกระตุ้นบุคลากรด้านวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และผลักดันวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ให้ผู้อยู่อาศัยในแต่ละชุมชนสามารถแบ่งปันจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมดั้งเดิมได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการสืบสานและพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามต่อๆไป

งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลงานฯครั้งนี้ มีผลงานต่างๆเข้าร่วมแสดง ๑๒๐ กว่าภาพ โดยแบ่งเป็นภาพวาดราว ๘๐ ภาพ และภาพถ่าย ราว ๔๐ ภาพ ผลงานศิลปะวาดภาพและภาพถ่ายทั้งหมดเหล่านี้ จะนำออกจำหน่ายเพื่อการกุศลให้แก่บุคคลทั่วไป รายรับจากการจำหน่ายภาพต่างๆทั้งหมดจะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลแห่งนครหางโจวที่ร่วมงานสำคัญการกุศลสาธารณะประโยชน์เพื่อแสดงการต้อนรับและขอบคุณการจัดงานG20 ในครั้งนี้


พิธีเปิด“งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนและชื่นชมผลงานศิลปะภาพวาด ภาพ
ลายเขียนพู่กันจีนและการถ่ายภาพ เพื่อต้อนรับการประชุมG20”


พระเถระกวงฉวนกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดฯ


อาจารย์หลี่หวินเหลยแสดงความคิดเห็น


อาจารย์หูติ้งเผิงแสดงความคิดเห็น


ศิลปินแสดงการวาดภาพหน้างานฯ


พระเถระกวงฉวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการ


พระเถระกวงฉวน และอาจารย์หูติ้งเผิง เดินชมผลงานที่เข้าร่วมนิทรรศการ


นิทรรศการผลงานภาพวาดและภาพถ่ายต่างๆ

952 人数