ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดนิทรรศการภาพถ่ายเก่าแก่อันล้ำค่าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์แมนจูเรียจนถึงสมัยจีนคณะราษฎร์ 

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๖ นิทรรศการภาพถ่ายเก่าแก่อันล้ำค่าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์แมนจูเรียจนถึงสมัยจีนคณะราษฎร์ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว กับ ชมรมช่างภาพแห่งมณฑลเจ๋อเจียง และ สตูดิโอเสิ่นหงแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อจียง ได้มีขึ้น ณ หอธรรมของวัดหลิงอิ่นสื้อ

พิธีเปิดของนิทรรศการฯครั้งนี้ดำเนินโดยพระอาจารย์เปิ่นคงจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ทั้งนี้ พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ มร.หวังเสี่ยวชวน รองประธานชมรมช่างภาพแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ศาสตราจารย์เสิ่นหง และศาสตราจารย์สวีจงหมิน จากมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ได้ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวคำปราศรัย

นิทรรศการภาพถ่ายเก่าแก่อันล้ำค่าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์แมนจูเรียจนถึงสมัยจีนคณะราษฎร์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมทั้งมอบหมายจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดจากอเมริกา ห้องสมุดราชสำนักแห่งประเทศเดนมาร์ค รวมทั้งบรรดาทายาทของตระกูลเผยแพร่ศาสนาจากประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษที่เดินทางเข้ามาในจีนบางตระกูล ในขณะเดียวกัน ก็มีนักสะสมภาพถ่ายเก่าแก่ในท้องถิ่นได้นำภาพเก่าแก่อันล้ำค่ามาร่วมแสดงอีกด้วย ภาพถ่ายเก่าแก่ที่นำออกมาแสดงในครั้งนี้รวมประมาณ ๒๐๐ ภาพ โดยในจำนวนนี้มีบางภาพที่เพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรก ที่หายากมากทีเดียว

การที่วัดหลิงสื้อได้จัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายเก่าแก่อันล้ำค่าที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์แมนจูเรียจนถึงสมัยจีนคณะราษฎร์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อต่อวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง ช่วยผลักดันให้การวิจัยศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธดั้งเดิมของนครหางโจวให้ก้าวขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง มีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ช่วยเสริมสร้างพลังใหม่ๆให้แก่ความฝันที่จะใช้วัฒนธรรมสร้างสรรค์ประทศชาติให้ยิ่งใหญ่สามารถเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น


สภาพการพิธีการเปิดงานนิทรรศการฯ


พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวคำปราศรัยในพีเปิดฯ


มร.หวังเสี่ยวชวน รองประธานชมรมช่างภาพแห่งมณฑลเจ๋อเจียง กล่าวคำปราศรัย


ศาสตราจารย์ เสิ่นหง จากมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง กล่าวคำปราศรัย


ศาสตราจารย์ สวีจงหมิน จากมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง เป็นตัวแทนนักวิชาการ กล่าวคำปราศรัย


ชมภาพถ่ายเก่าแก่ที่นำออกแสดง

 

968 人数