ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการมรณกรรมของพระอาจารย์มู่หวี

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๖ ตรงกับวันที่พระอาจารย์มู่หวีมรณภาพครบรอบ ๑๐ ปี พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้เป็นผู้นำบรรดาภิกษุและฆราวาสจัดพิธีรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการมรณกรรมของพระอาจารย์มู่หวี ขึ้นที่มหาอุโบสถของวัดฯ

ในเวลาช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้จัดสัมมนาเรื่องรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการมรณกรรมของพระอาจารย์มู่หวี ที่ตำหนักอวตังสกะ มีพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ มร.จ้าวอี้ซิน อดีตเลขาธิการพรรคฯกรรมการกิจการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง นางหยางจวี๋ฟาง อดีตรองเลขานุการเทศบาลนครหางโจว พระอาจารย์กังเสี่ยว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว อีกทั้งนักวิชาการหลายท่านที่มาจากชมรมกวีและบทกลอนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ได้เข้าร่วมด้วย โดยมีพระอาจารย์ขั้วเหริ่น รองเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

พระอาจารย์กวงฉวนได้ทบทวนชีวิตของพระอาจารย์มู่หวีในที่สัมมนาว่า พระอาจารย์มู่หวีตลอดชีวิตได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับพระพุทธศาสนา มีคุณูปการต่อการพัฒนาของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวนี้ก็เคยเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มู่หวีเผยแพร่พระธรรม และจน ณ บัดนี้ พระอาจารย์ทุกท่านในวัดก็ยังคงยึดมั่นและสืบทอดคำสั่งสอนและความมุ่งมาดปรารถนาของท่าน พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อการพัฒนาของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน เพื่อให้พระพุทธศาสนามีบทบาทมากขึ้นและมีคุณประโยชน์ต่อการบริการสังคม ต่อการพัฒนาและความมั่นคงของชาติต่อไป


พิธีรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการมรณกรรมของพระอาจารย์มู่หวี


พระอาจารย์กวงฉวนเป็นประธานพิธีฯ


ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสของวัดฯได้อธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูป


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวคำปราศรัย


ท่านเลขาธิการ จ้าวอี้ซิน กล่าวคำปราศรัย


ท่านรองเลขานุการ หยางจวี๋ฟาง กล่าวคำปราศรัย


มร. หวังอีเซียน กล่าวคำปราศรัย


ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


รูปถ่ายพระอาจารย์มู่หวี

 

1026 人数