ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาเรื่องแนวความคิดด้านรักชาติรักศาสนาของพระอาจารย์จวี้จั้นได้มีขึ้นที่มหานครปักกิ่ง โดยพระเถระกวงฉวนได้เข้าร่วมพร้อมกล่าวคำปราศรัย

วันที่ ๙ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ การสัมมนาเรื่องแนวความคิดด้านรักชาติรักศาสนาของพระอาจารย์จวี้จั้น ปรมาจารย์นิกายเซน และกิจกรรมรำลึกครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอู่หลินแห่งหางโจว ได้มีขึ้นที่มหานครปักกิ่ง

บรรดาผู้ใหญ่ อาทิเช่น มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการ กองกิจการศาสนาแห่งชาติจีน พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ศาสตราจาย์โหลวหวี่เลี่ยะ จากสาขาวิชาศาสนาแห่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ฯลฯ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนวงการพระพุทธศาสนา ราว ๕๐ กว่าท่านได้เข้าร่วมการสัมมนาฯในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินโดย มร.หยางเหลียนฝู รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติจีน

มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการ กองกิจการศาสนาแห่งชาติจีน พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ศาสตราจาย์โหลวหวี่เลี่ยะ จากสาขาวิชาศาสนาแห่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ฯลฯ ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัย ในระหว่างปราศรัยของพระอาจารย์กวงฉวน ท่านได้กล่าวถึงชีวประวัติของพระอาจารย์จวี้จั้น และความสัมพันธ์อันดีเลิศระหว่างท่านกับพระพุทธศาสนาในหางโจว รวมทั้งกับวัดหลิงอิ่นสื้อด้วย พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวว่า พวกเราพากันรำลึกและสรรเสริญพระอาจารย์จวี้จั้นที่มีจิตใจรักชาติ มีความกล้าหาญแน่วแน่เป็นพิเศษในการบุกเบิกรุดหน้า มีความประพฤติที่เสียสละอันสูงส่งเป็นแบบอย่างอันดีงามนั้น จุดประสงค์ก็เพื่อยึดถือพระอาจารย์จวี้จั้นเป็นแบบอย่างของเรา พยายามสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของบรรดาพระเถระอาวุโสในรุ่นก่อนๆ พยายามรณรงค์ภารกิจรักชาติรักศาสนาอันยิ่งใหญ่ พยายามปฏิบัติตามแนวความคิดเรื่องพระพุทธศาสนาในมวลมนุษย์ ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อการพัฒนาอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์แก่สังคมและลัทธิสังคมนิยม เพื่อให้ความฝันอันสูงสุดของชนชาติจีนได้เป็นจริงขึ้นมา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯแต่ละท่านได้พากันรำลึกถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพระอาจารย์จวี้จั้น โดยกล่าวถึงคุณูปการของพระอาจารย์จวี้จั้นที่มีต่อพุทธศึกษา ต่อการศึกษาทั่วไป ด้านวิชาการและการพัฒนาเสริมสร้างพระพุทธศาสนาเป็นต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดด้านรักชาติรักศาสนาของพระอาจารย์จวี้จั้นได้อย่างละเอียด ชัดแจ้งและลึกซึ้ง พร้อมทั้งสรุปถึงผลกระทบในแนวความคิดของพระอาจารย์จวี้จั้นที่มีต่อวัดหลิงอิ่นสื้อ ต่อวงการพระพุทธศาสนาในนครหางโจว รวมทั้งต่อพระพุทธศาสนาของจีนในยุคปัจจุบันอีกด้วย


พิธีเปิดการสัมมนาฯ


มร. จางฮว๋าจื้อ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติจีนกล่าวปราศรัย


มร. เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการ กองกิจการศาสนาแห่งชาติจีน กล่าวปราศรัย


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวปราศรัย


ศาสตราจารย์โหลวหวี่เลี่ยะ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวปราศรัย


มร. จั๋วซินผิง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศาสนาของโลก
สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติจีน กล่าวปราศรัย


ศาสตราจารย์เว่ยต้าวหยู จากสถาบันวิจัยศาสนาของโลก
สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติจีน กล่าวปราศรัย


ศาสตราจารย์เวินจินหวี้ เจ้าหน้าที่วิจัยจากสภาวิจัยศาสนาพุทธและ
ศาสนาอื่นๆแห่งมหาวิทยาลัยเหรินหมินของจีน กล่าวปราศรัย


ศาสตราจารย์หลี่หมิงโหย่ว จากสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง กล่าวปราศรัย


สภาพในที่ประชุมสัมมนาฯ


รูปภาพพระอาจารย์จวี้จั้น

1577 人数