ข่าวสารล่าสุด

เทศกาลไหว้พระจันทร์ใกล้เข้ามาแล้ว มูลนิธิกองทุนหวินหลินแห่งหางโจวได้ตระเวนเยี่ยมเยียนผู้ชราและพนักงานเทศบาลที่รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมฯ

วันที่ ๘ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ เนื่องดัวยเทศกาลไหว้พระจันทร์อันเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนใกล้จะเวียนบรรจบมาถึง ตามธรรมเนียมปฏิบัติมาทุกปี จิตอาสาจำนวนมากของมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ได้กระจัดกระจายพากันไปเยี่ยมเยียนสถานอนุเคราะห์คนชราต่างๆและบรรดากลุ่มคนพนักงานเทศบาลที่รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตนครหางโจว ได้นำขนมไหว้พระจันทร์มังสะวิรัตน์ที่ทางวัดหลิงอิ่นสื้อได้จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถันไปมอบให้แก่สถานอนุเคราะห์คนชราเหล่านี้รวมทั้งพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งคำอวยพรในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์อีกด้วย


ขนมไหว้พระจันทร์ของหวินหลินฯนำความอบอุ่นมาสู่ผู้ชรา


ปิติยินดี


จิตอาสาฯได้พากันไปเยี่ยมเยียนแฟลตคนชราและหน่วยงานอนุเคราะห์คนชราต่างๆ


เยี่ยมเยียนพนักงานเทศบาลทำความสะอาดและสิ่ง
แวดล้อมทั้งที่กำลังพักผ่อนและที่กำลังปฏิบัติงานอยู่

1476 人数