ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนพระพุทธศาสนาจากศรีลังกา

วันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้แทนพระพุทธศาสนาจากศรีลังกาที่มีพระมหาเถระนิกายกีรติ เป็นหัวหน้าคณะฯ ในคณะยังมีพระเดชพระคุณ Ven. Thiniyawala Palitha Thero เลขานุการคณะนิกายกีรติ ฯ พระเดชพระคุณ Ven. Brahmananwattc Seevali Thero, เลขาธิการคณะสงฆ์ นิกายอมรปุระ , มร.Sumathi Dharmawardena ประธานสมาคมมิตรภาพพระพุทธศาสนาระหว่างศรึลังกาและจีน เป็นต้น

พระอาจารย์กวงฉวน ได้กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งสภาพการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของวัดให้แก่คณะผู้แทนพระพุทธศาสนาฯที่นำโดยพระมหาะเถระนิกายกีรติฯซึ่งเดินทางมาเยือนจากประเทศศรีลังกา ท่านมหาเถระฯได้กล่าวชื่นชมประวัติอันยาวนานและบรรยากาศอันหนาแน่นเข้มข้นทางพระพุทธศาสนาของวัดหลิงอิ่นสื้อ ท่านกล่าว่าตั้งแต่เหยียบย่างเข้าประตูวัดหลิงอิ่นสื้อก็ถูกอบอวลห้อมล้อมด้วยบรรยากาศของพระพุทธศาสนา พุทธาวาสที่สืบทอดกันมาร่วมพันปีช่างมีแดงดึงดูดอย่างใหญ่หลวงนัก ขจรขจายไปด้วยพลังแห่งศรัทธา

ในระหว่างที่สนทนาด้วยกัน ทั้งสองฝ่ายได้หวนนึกถึงสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างประชาชนชาวจีนและศรีลังกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างพัฒนาวงการพระพุทธศาสนาอีกทั้งด้านการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของประเทศทั้งสอง พระมหาเถระฯได้กล่าวขอบคุณพระอาจารย์กวงฉวนอีกครั้งหนึ่งว่าในระหว่างไปเยือนศรีลังกาครั้งที่แล้ว ท่านได้นำเงินที่พุทธศาสนิกชนถวายให้ท่านทั้งหมดมอบให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆซึ่งเป็นสิ่งน่าสรรเสริญยิ่งนัก โดยหวังว่าจะร่วมมือกับวัดหลิงอิ่นสื้อช่วยกันส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนและเยี่ยมเยือนระหว่างวงการพระพุทธศาสนาจีนและศรีลังกาให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอเชิญพระอาจารย์กวงฉวนเดินทางไปเยือนศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง

หลังการเสวนา ทั้งสองฝ่ายได้มอบสิ่งระลึกแก่กันและกันพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน พระอาจารย์กวงฉวนได้เชิญคณะผู้แทนฯของพระมหาเถระฯได้ฉันอาหารเจของวัดหลิงอิ่นสื้อ เพื่อสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมการกินของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้ออกมาให้การ
ต้อนรับคณะผู้แทนพระพุทธศาสนาจากศรีลังกาที่หน้าประตูวัดฯ


พระมหาเถระจากนิกายกีรติ ประเทศศรีลังกา จงจุดธูปบูชา


แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1892 人数