ข่าวสารล่าสุด

การแข่งขันหมากล้อมระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียงเพื่อชิงถ้วยรางวัลหวินหลินได้เริ่มต้นการแข่งขัน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๖ การแข่งขันหมากล้อมระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียงเพื่อชิงถ้วยรางวัลหวินหลิน ครั้งที่ ๓ ได้เริ่มต้นการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยกงซางแห่งเจ๋อเจียง มีทีมหมากล้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษาของมณฑล ๑๙ ทีม รวมผู้แข่งขันทั้งหมด ๙๖ คน ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันอย่างดุเดือดในวันนี้และวันพรุ่งนี้รวมสองวันเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคนิคในการเล่นหมากล้อม ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดการแข่งขันครั้งนี้ วัดหลิงอิ่นสื้อก็ได้รับเชื้อเชิญให้ส่งทีมเช้าร่วมแข่งขันด้วย พระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยงเป็นผู้นำทีมหมากล้อมจากห้องสมุดหวินหลินที่เป็นพระภิกษุของวัดเข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นหมากล้อมกับผู้เล่นทีมอื่นๆ

พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้เป็นตัวแทนของวัดหลิงอิ่นสื้อแสดงความยินดีที่การแข่งขันหมากล้อมครั้งนี้ได้เริ่มต้นอย่างราบรื่น ท่านได้กล่าวเน้นในระหว่างปราศรัยว่า หมากล้อมได้ถือกำเนิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน เป็นรูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมอันงามสง่าและสูงส่ง การที่วัดหลิงอิ่นสื้อได้ก่อตั้งทีมหมากล้อมห้องสมุดหวินหลิน ก็เพื่อพยายามผลักดินให้วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนสามารถผสมผสานเข้ากับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

การที่วัดหลิงอิ่นสื้อได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อมระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียงในครั้งนี้ก็เพราะว่าสอดคล้องกับแนวความคิดในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อนั่นเอง ทางวัดพร้อมและยินดีเสมอที่จะร่วมมือกับบรรดาผู้รักศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอื่นๆ เพื่อช่วยกันจรรโลงและเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

1714 人数