ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวนเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างสรรค์แนวความคิดทางพระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ พร้อมกล่าวปาฐกถา 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๖ งานสัมมนาสร้างสรรค์แนวความคิดทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๖ พร้อมทั้งงานเปิดตัวหนังสือวารสารวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในโลกมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวิจัยวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาของจีน ร่วมกับสภาวิจัยจริยธรรมและศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยชิงฮว๋า และสำนักงานวิจัยวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแห่งปักกิ่ง ได้มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ หอสมุดสือซ่าไห่ ผู้รับผิดชอบรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ จาก กองกิจการศาสนาแห่งชาติ สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน สภาวิจัยเกี่ยวกับศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สำนักงานวิจัยศาสนาโลก สำนักงานวิจัยวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาจีน สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งกรุงปักกิ่ง เป็นต้น ได้พากันเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา ๑ วัน ได้แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม โดยร่วมกันสนทนาในหัวข้อของ “มาตรฐานของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยแห่งธุรกิจการค้า และการละทิ้งพุทธพาณิชย์ ”พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “แล้วฝุ่นธุลีจะจับ ณ ที่ใด—การวิเคราะห์ด้านตัดพระพุทธศาสนาเชิงพาณิชย์”พระอาจารย์ได้แสดงความความคิดเห็นของตนโดยเริ่มตั้งแต่ประวัติการพัฒนาการทางด้านพระพุทธศาสนาของจีน มาตรฐานแนวความคิดของพระพุทธศาสนากับการตัดพุทธพาณิชย์ออกไป นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลจีน การพัฒนาและนวัตกรรมการบริหารการจัดการของวัดวาอารามต่างๆ เป็นต้น พระอาจารย์เสิ้งไข่ ศาสตราจารย์ฮว๋างเซี้ยเหนียน พระอาจารย์จิ้งอิง พระอาจารย์หมิงเจี๋ย ได้ผลัดกันเป็นผู้ดำเนินงานสัมมนาในครั้งนี้ตามลำดับ สุดท้าย พระอาจารย์จงซิ่ง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้ขึ้นกล่าวสรุปทั้งหมด 
สภาพในงานสัมมนาฯ


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวปราศรัย


ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

1547 人数