ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดงานฉลองตรุษจีนระหว่างพุทธบริษัทฯ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๗ พุทธบริษัทฯของวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้จัดงานฉลองตรุษจีนขึ้นที่โรงทานเก่าหลิงอิ่น มีฆราวาสจากแวดวงต่างๆ ร่วมสามร้อยกว่าคนเดินทางมาร่วมงานฉลองดังกล่าวนี้ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้ถือโอกาสนี้ทักทายถามทุกข์สุขดิบต่อพุทธบริษัทฯที่มาร่วมงานฉลองตรุษจีน พร้อมทั้งเทศนาความหมายโดยคร่าวๆ ของ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร” เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่พุทธบริษัทฯทั้งหลาย

ในงานฉลองตรุษจีนครั้งนี้ พระอาจารย์กวงฉวน ได้ใช้”พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตปูรวปณิธานสูตร” เป็นเครื่องมือผูกมิตรธรรมสัมพันธ์กับพุทธบริษัทฯทั้งหลาย อีกทั้งยังเตรียมซองบุญตรุษจีนที่ทำขึ้นอย่างประณีตสวยงามไว้แจกจ่ายให้แก่ฆราวาสทุกท่าน เป็นการส่งมอบความอบอุ่น การอำนวยพรจากพระพุทธศาสนาให้แก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

สภาพในงานฉลองตรุษจีนฯ

พระอาจารย์กวงฉวน ได้เทศนา”พระไภษัชยคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคตปูรวปนิธานสูตร”ให้แก่ฆราวาสทั้งหลาย

ฆราวาสทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังเทศน์

พุทธบริษัทฯทั้งหลายเจริญ”พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา
ตถาคตปูรวปนิธานสูตร” ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

มอบซองบุญตรุษจีนให้แก่ฆราวาส 

1422 人数