ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวจัดนิทรรศการภาพพระบฎ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๗ เวลาบ่าย นิทรรศการศิลปะพระพุทธศาสนาพระนาครชุน—ข้าพเจ้ายังคงอยู่ในกระแสแห่งความเคลื่อนไหว—ของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้มีพิธีเปิดขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว นักศิลปินด้านภาพพระบฎนามกระเดื่องอาทิเช่น สาซีเจียนฉั้ว ฉวี่จื้อ หลี่เซี่ยง ได้นำผลงานของตนจำนวน ๔๙ ภาพมาร่วมออกงาน ในบรรดาภาพพระบฎที่นำออกแสดงในครั้งนี้ ได้รวมถึง ภาพพระบฎทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจีน ภาพพระบฎเก่าแก่สมัยราชวงศ์แมนจูเรีย ๒ ภาพ นอกนั้นล้วนเป็นภาพพระบฎสีทองแดง สีทองคำ และสีทองหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงสีต่างๆที่ใช้ประดิษฐ์ภาพพระบฎรวมทั้งขั้นตอนบางช่วงในการประดิษฐ์ภาพพระบฎอีกด้วย ได้นำเสนอภาพลักษณ์ทั้งหมดของภาพพระบฎที่หลากหลายและดูลึกลับ

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอ่นสื้อได้กล่าวในพิธีเปิดดังกล่าวว่า ในห้วงเวลาระหว่างการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ได้มีการประยุทธ์ ปรับตัวและผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แต่หลากหลายไม่ซ้ำแบบกัน ศิลปะภาพพระบฎก็เป็นผลงานทีเกิดจากการหล่อหลอมระหว่างวัฒนธรรมศาสนาพุทธกับวัฒนธรรมของทิเบต และได้เรียนรู้ ซึมทราบ เทคนิคการวาดภาพของชาวฮั่นจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาได้แปรเปลี่ยนเป็นรูปแบบของจีนอย่างหนึ่ง

นิทรรศการครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดขึ้นโดย วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว สำนักงานสมบัติทางพุทธศาสนาของพระนาครชุน หอศิลปะเหิงหลู ห้องแสดงภาพพระนาครชุนแห่งเย่อก้ง ระยะเวลาการแสดง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม และมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๗

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะภาพพระบฎฯ

พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวปราศรัย

การแสดงขั้นตอนบางส่วนในการประดิษฐ์ภาพพระบฎฯ

 

1411 人数