ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อ จัดการแข่งขันหมากล้อมเพื่อสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๐๑๗ การแข่งขันหมากล้อมชนิดสามคมร่วมแข่งพร้อมกัน เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ครั้งที่ ๙ ได้มีขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อ มีผู้เล่นหมากล้อมระดับมืออาชีพ ๒๐ ท่านที่มาจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน มีแขกผู้มีเกียรติในวงการหมากล้อมของมณฑลเจ๋อเจียงรวมทั้งผู้รักการเล่นหมากล้อมในมณฑลร่วมร้อยกว่าคนเข้าร่วมด้วย การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งแบบสามคนเล่นด้วยกัน ใช้เวลาสองวันแบ่งการแข่งขันออกเป็นหกรอบ และสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ นี้

พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวในพิธีแข่งขันว่า หลายปีมานี้ สถาบันหมากล้อม หวินหลิน ได้ยืนยัดในด้านส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมพุทธศาสนากับวัฒนธรรมการเล่นหมากล้อม มาตลอด ทางวัดหลิงอิ่นสื้อก็ได้จัดการแข่งขันมาหลายครั้งหลายครา เพื่อเพิ่มสีสันต์และรูปแบบในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ การแข่งขันครั้งนี้ ได้อาศัยหมากล้อมเป็นตัวเชื่อมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประลองศิลปะในการเล่น เป็นสัมพันธภาพที่ยอดเยี่ยม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้โอกาสในครั้งนี้ เป็นจุดประสาน ท่ามกลางการประลองฝีมือไม่ลืมที่จะพินิจพิจารณาตัวเอง ระหว่างการได้มาและการสลัดทิ้งสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของตน

พระอาจารย์ขั้วเหริ่น กล่าวปราศรัย

สภาพในการแข่งขันหมากล้อมฯ

หัวหน้ากรรมการตัดสิน ประกาศผลของการแข่งขันฯ

มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะในการแข่งขันฯ

 

1503 人数