ข่าวสารล่าสุด

คณะของมร. Jacques Roggeอดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ และภริยามาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ต.ศ.๒๐๑๗ มร. Jacques Rogge อดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ พร้อมภริยาได้เดินทางมาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อและพระภิกษุทั้งหลายได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะดังกล่าว

พระอาจารย์กวงฉวนได้พาคณะผู้มาเยือนเดินชมตำหนักต่างๆพร้อมทั้งสาธยายรายละเอียด จากนั้นจึงได้มีการประชุมสัมมนากัน ในที่ประชุม พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวย้ำแสดงความยินดีต้อนรับในการมาเยือนของ มร.Jacques Rogge และภริยา รวมทั้งอธิบายถึงสภาพโดยรวมของวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวว่า ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ วัดหลิงอิ่นสื้อไม่เพียงแต่พยายามอย่างสุดความสามารถในด้านสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม และวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา อีกทั้งได้พยายามเปิดสู่โลกภายนอกในด้านแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกันอีกด้วย

ด้าน มร. Jacques Rogge ก็ได้กล่าวว่า แม้ว่าการกีฬามิใช่ศาสนา แต่จิตวิญญาณของโอลิมปิกที่รณรงค์ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน การผสมผสานรวมตัวกันของหลายสิ่งหลายอย่าง สันติภาพ และมิตรภาพเป็นต้นก็มีส่วนคล้ายคลึงกับจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนา ท้ายสุด มร.Jacques Rogge และพระอาจารย์กวงฉวน ต่างมอบของระลึกแก่กันและกัน

คณะของ มร.Jacque Rogge อดีตประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อ

พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวสาธยายรายละเอียดของตำหนักต่างๆในวัดให้คณะผู้มาเยือนทราบ

การประชุมสัมมนาฯ

ต่างมอบของระลึกแก่กันและกัน

1002 人数