ข่าวสารล่าสุด

สถาบันอุดมศึกษาชื่อดังในจีนจัดงานพบปะสังสรรค์การเล่นหมากล้อมกับเซนของห้องสมุดหวินหลิน  ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๕ เมษายนค.ศ.๒๐๑๗ งานพบปะสังสรรค์การเล่นหมากล้อมผสมผสานกับเซน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังในจีน ของห้องสมุดหวินหลิน ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ มีนักเล่นหมากล้อม ๗๐ กว่าท่านที่มาจาก มหาวิทยาลัยชิงฮว๋า มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยหนันไค มหาวิทยาลัยหนันจิง มหาวิทยาลัยฝูตั้น มหาวิทยาลัยซีอัน มหาวิทยาลัยจงหนัน มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง รวม ๘ แห่ง รวมทั้งนักเล่นหมากล้อมจากชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง อีกทั้งพระอาจารย์ที่รักการเล่นหมากล้อมจากวัดต่างๆในนครหางโจว ได้มาร่วมประลองฝีมือด้วยกัน

พิธีเปิดงานครั้งนี้ดำเนินโดย พระอาจารย์หุ้ยกวนของวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์อี้กว่าง รองเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้กล่าวให้โอวาทว่า วัดหลิงอิ่นสื้อได้พยายามให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยในด้านหมากล้อม เป็นเวลาสามปีติดๆกันที่วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นสปอนเซอร์ สนับสนุนทีมหมากล้อมมืออาชีพเพื่อเข้าร่วมแข่งขันสมาพันธ์หมากล้อมทั่วประเทศ

ตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๑๒ เป็นต้นมา ได้ทยอยก่อตั้งศูนย์กิจกรรม ห้องสมุดหวินหลินในเขตที่อยู่อาศัยต่างๆ รวม ๖ เขต ของนครหางโจว

ได้ว่าจ้างครูมาช่วยฝึกสอนวิชาหมากล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมหมากล้อมกับนิกายเซนไปพร้อมกัน ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเข้าใจลึกซึ้งในการเล่นหมากล้อม ขณะเดียวกันสามารถเข้าใกล้ปรัชญาของเซนอีกด้วย จากการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ครั้งนี้

พระอาจารย์อี้กว่าง กล่าวให้โอวาท

งานพบปะสังสรรค์ระหว่างการเล่นหมากล้อมและเซน

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1006 人数