ข่าวสารล่าสุด

คณะผู้แทนสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลหูเป่ยมาเยือนวัดหลิงอิ่นสือ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๗ พระอาจารย์เจิ้งฉือ รองประธาน สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน และประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลหูเป่ย ได้นำคณะผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลหูเป่ยรวม ๒๕ คนเดินทางมาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์เจี๋ยเหิง ได้เป็นตัวแทนของวัดหลิงอิ่นสื้อให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือน พระอาจารย์เจี๋ยเหิงได้สาธยายให้คณะผู้แทนฯ ทราบถึงความเป็นไป ความพยายามและประสบการณ์ในด้านการบริหารการจัดการ การเผยแพร่พระธรรม และการพัฒนาบุคลากรสงฆ์ เป็นต้นของวัดหลินอิ่นสื้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พระอาจารย์เจิ้งฉือ ในนามของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลหูเป่ย ได้แลกเปลี่ยนของระลึกกับวัดหลิงอิ่นสื้อ


การเสวนากันระหว่างสองฝ่าย ณ หอเหลียนเติง(หอเชื่อมสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา)


การมอลของระลีกแก่กันและกัน

936 人数