ข่าวสารล่าสุด

ความล้ำลึกแห่งพระพุทธศาสนา---หนังสือภาพประกอบประวัติศาสตร์ของวัดใหญ่สี่วัดแห่งนครหางโจว ได้มีพิธิเปิดตัวหนังรอบปฐมทัศน์ที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๗ “ความลึกล้ำแห่งพระพุทธศาสนา”---หนังสือภาพประกอบประวัติศาสตร์ฯ ที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว และ ทีมงานของท่านศาสตราจารย์ เสิ่นหง แห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ได้ร่วมกันเรียบเรียง ได้มีพิธีเปิดตัวหนังสือรอบปฐมทัศน์ ณ ห้องสมุดหวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อ ผู้รับผิดชอบและแขกผู้มีเกียรติ จากสำนักพิมพ์ภาพถ่ายแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ห้องสมุดแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ห้องสมุดแห่งนครหางโจว ห้องสมุดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว เป็นต้น อีกทั้งนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยและสะสม ภาพถ่ายเก่าแก่ ต่างพากันมาร่วมพิธีในครั้งนี้

หนังสือภาพประกอบ“ความลึกล้ำแห่งพระพุทธศาสนา”เล่มนี้ได้รวบรวมเอาบรรดาภาพถ่ายประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในช่วงสมัยปลายราชวงศ์แมนจูเรียจนถึงสมัยคณะราษฎร์ที่กระจัดกระจายอยู่นอกประเทศจีน เนื้อหาของหนังสือได้รวมเอาลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามต่างๆ ปาติมากรรม แกะสลักหิน และวัฒนธรรมของมนุษย์ เป็นต้น บันทึกของภาพถ่ายแห่งประวัติศาสตร์เหล่านี้ มีคุณค่าอย่างยิ่ง และมีนัยสำคัญทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ ทำให้สามารถเข้าใจสภาพและการพัฒนาของสังคม ของพระพุทธศาสนา และวัดวาอารามต่างๆในช่วงปลายแห่งราชวงศ์แมนจูเรีย สมัยที่ปกครองโดยคณะราษฎร์

พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นตัวแทนของ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดฯ กล่าวคำปราศรัยในพิธีรอบปฐมทัศน์ ท่านได้กล่าวขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในรั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณ นักวิชาการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเรียบเรียง ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จ
ศาสตราจารย์เสิ่นหง แห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือ“ความลึกล้ำแห่งพระพุทธศาสนา”ได้กล่าวในพิธีปฐมทัศน์ว่า หนังสือ“ความลึกล้ำแห่งพระพุทธศาสนา”เล่มนี้ เกิดจากการร่วมมือระหว่างวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว กับสตูดิโอเสิ่นหงแห่งเจ๋อเจียง โดยแรกเริ่มทีเดียว ตั้งใจจะเรียบเรียงหนังสือเล่มหนึ่งที่รวบรวมภาพถ่ายเก่าแก่ของบรรดาวัดวาอารามในนครหางโจว ซึ่งในระหว่างนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยในการนี้ได้มีการเชิญนักสะสมภาพถ่ายเก่าแก่จากในและต่างประเทศมาร่วมงานฟอรั่มระหว่างประเทศ
จากความพยายามของหลายๆฝ่าย ใช้เวลาสามปี หนังสือ“ความลึกล้ำแห่งพระพุทธศาสนา”เป็นอันเรียบเรียงสำเร็จจนมาปรากฏต่อทุกท่าน ซึ่งต่อแต่นี้ไป ยังจะมีการร่วมมือในด้านต่างๆจำนวนมากกับวัดหลิงอิ่นสื้อ


สภาพในงานรอบปฐมทัศน์ฯ ณ ห้องสมุดหวินหลิน วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว


พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวปราศรัย


สตราจารย์เสิ่นหง จากมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง กล่าวปราศรัย


สภาพในงานรอบปฐมทัศน์ฯ

917 人数