ข่าวสารล่าสุด

คณะผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีแห่งศรีลังกา

วันที่ ๓ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๗ คณะผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนจำนวน ๙ ท่านที่นำโดยพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้รับเชิญให้ไปเยือนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีแห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พระเดชพระคุณ Ven. Gallelle Sumanasiri Thero รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ โดยท่านรองอธิการบดี Gallelle ได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนทั้งหมดร่วมกันสักการะพระพุทธรูปและเจริญพระพุทธมนต์ด้วยกันเพื่ออธิษฐานเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประสพภัยพิบัติฯ

ต่อจากนั้น สมาชิกของคณะผู้แทนฯ ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระอาจารย์รวมทั้งนักศึกษาที่เป็นพระภิกขุ ๔๐ กว่ารูปของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีแห่งศรีลังกา การสัมมนาครั้งนี้มีพระมหาเถระ Gallelle Sumanasiri รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานฯ เริ่มโดย ท่านรองอธิการบดีฯในนามคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีแห่งศรีลังกาขอแสดงความยินดีต้อนรับพระอาจารย์กวงฉวน พระอาจารย์ชิงหย่วนและผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีนที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อมาเยือนมหาวิทยาลัยฯนี้ หลังจากนั้น พระอาจารย์กวงฉวน และพระอาจารย์ชิงหย่วน ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยตามลำดับ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและหนังสือตำราต่างๆให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

ท้ายสุด ท่านมหาเถระ Gallelle Sumanasiri ได้เป็นผู้พาคณะผู้แทนฯ เดินเยี่ยมชมอาคารเรียน สำนักงานคณาจารย์ และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีแห่งศรีลังกา

 
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและภาษาบาลีแห่งศรีลังกา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน


คณะผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีนได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บรรดาประชาชนที่ประสพภัยพิบัติของประเทศศรีลังกา


พระเดชพระคุณ Gallelle Sumanasiri กล่าวแสดงต้อนรับคณะผู้แทนฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวปราศรัย


พระอาจารย์ชิงหย่วนกล่าวปราศรัย


พระอาจารย์กวฉวน ได้มอบทุนการศึกษาพร้อมหนังสือตำราต่างๆให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ


เยี่ยมชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ


คณะผู้แทนสมาคมพระพุทธศาสนาจีนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

993 人数