ข่าวสารล่าสุด

นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนาพุทธ—การเรียนรู้ร่วมกันด้านอารยะธรรม ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา 

ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๗ ฟอรั่มเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระหว่างสามประเทศอันประกอบด้วยจีน แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งริเริ่มโดยสำนักธรรมสถานจั้นซานของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา และมีสมาคมพระพุทธศาสนาจีน สมาคมพระพุทธศาสนาแคนาดา กับ สมาพันธ์พระพุทธศาสนาสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยโตรอนโตแห่งแคนาดา

มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการกองกิจการศาสนาแห่งประเทศจีน นางหานหนิง ท่านกงสุลวัฒนธรรม จากสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเมืองโตรอนโต นางเซียวหง จากสำนักกิจการต่างประเทศ กองกิจการศาสนาแห่งประเทศจีน มร.จางโป๋ ผู้อำนวยการฝ่ายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโตรอนโตแห่งแคนาดา พระอาจารย์ เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน พระอาจารย์ต๋าอี้ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา พระอาจารย์ผิ่นต้าว ประธานสมาพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

พิธีเปิดดังกล่าวดำเนินโดย พระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาจีน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ในการนี้ มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการกองกิจการศาสนาแห่งประเทศจีน พระอาจารย์เหมี้ยวเจียง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์ต๋าอี้ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา นางหานหนิง ท่านกงสุลวัฒนธรรม จากสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเมืองโตรอนโต ฯลฯ ได้สดับกันขึ้นกล่าวปราศรัยตามลำดับ ต่างอำนวยพรให้การจัดนิทรรศการภาพถ่ายวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้จงประสพผลสำเร็จอย่างงดงาม

พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวในพิธีเปิดฯว่า เมื่อราว ๑๙๐๐ กว่าปีที่แล้ว พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางสายไหม ตั้งแต่นั้นมา สภาพใจอันเปิดกว้างของพระพุทธก็ได้เข้าสู่สังคม สร้างคุณูปการแก่สังคม และเดินหน้าสู่ต่างประเทศ ผสมผสานอย่างกลมกลืนกันกับสังคมชาวโลก กลายเป็นแบบฉบับของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นโยบายหนึ่งภูมิภาคหนึ่งเส้นทางของจีน เนื่องจากได้ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กลายเป็นเส้นทางที่สามารถรองรับทั้งประวัติศาสตร์ และก้าวย่างไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอนาคต การยอมรับซึ่งกันและกัน และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาการไปสู่เส้นทางอันเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติภาพ ภราดรภาพ

ปีนี้เป็นปีที่แคนาดาได้ก่อตั้งประเทศครบรอบ ๑๕๐ ปี และเป็นปีที่ ๕๐ ที่ศาสนาพุทธจีนเผยแพร่เข้าสู่แคนาดา นี่เป็นจุดริเริ่มให้มีการจัดงานฟอรั่มพระพุทธศาสนาระหว่างสามประเทศ-จีน-แคนาดา-สหรัฐฯ ณ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ในหัวข้อ มัชฌิมาปฏิปทา สมานฉันท์กลมกลืน สู้สันติภาพนิรัน ในวโรกาสอันพิเศษครั้งนี้ จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักแห่งวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการเสวนาอย่างอารยะ การบันทึกและการเผยแพร่ประวัติพระพุทธศาสนา เป็นต้น ล้วนมีนัยสำคัญที่เป็นจริงและมีคุณค่าอย่างมากในด้านประวัติศาสตร์

นิทรรศการภาพถ่ายวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ มีผลงานอันดีเด่น ราว ๑๒๐ กว่าภาพเข้าร่วมการแสดง ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาในตลอดเส้นทางของ หนึ่งภูมิภาพหนึ่งเส้นทาง ซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดนี้ล้วนมาจากวัดหลิงอิ่นสื้อ แห่งนครหางโจว ตั้งแต่ต้นปีนี้ วัดหลิงอิ่นสื้อได้เริ่มส่งช่างภาพมืออาชีพตระเวนเก็บภาพเป็นการเฉพาะของประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางของ หนึ่งภูมิภาพหนึ่งเส้นทาง ขณะเดียวกัน ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาทั่วประเทศจีน เพื่อชิงถ้วยรางวัลเมืองพุทธแห่งเอเชียอาคเนย์ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมภาพถ่ายดีเด่นได้ถึงสองหมื่นกว่าภาพ และการร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินสายจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา หนึ่งภูมิภาคหนึ่งเส้นทาง ของวัดหลิงอิ่นสื้อ การเดินสายจัดนิทรรศการนั้นยังจะดำเนินการไปเรื่อยๆเช่น จะจัดที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ จัดที่ประเทศต่างๆที่อยู่ตามแนวเส้นทางของหนึ่งภูมิภาคหนึ่งเส้นทาง และที่สำนักงานใหญ่สมาพันธ์พุทธศาสนาโลก เป็นต้น


สภาพในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา


พระอาจารย์กวงฉวน เป็นผู้ดำเนินการในพิธีเปิดฯ


มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการกองกิจการศาสนาแห่งชาติของจีนกล่าวปราศรัย


พระอาจารย์เหมี้ยวเจียง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีนกล่าวปราศรัย


พระอาจารย์ต๋าอี้ จากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดากล่าวปราศรัย


นางหานหนิง จากสถานกงสุลใหญ่ประเทศจีนประจำเมืองโตรอนโต กล่าวปราศรัย


สภาพในงานนิทรรศการภาพถ่ายฯ

973 人数