ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ร่วมสัมมนาฟอรั่มพระพุทธศาสนาระหว่าง ๓ ประเทศ-จีน-แคนาดา-สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๗ ฟอรั่มพระพุทธศาสนาระหว่าง ๓ ประเทศ-จีน-แคนาดา-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๑ ที่ริเริ่มโดยสถานธรรมจั้นซานจากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา และมีสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนร่วมกับสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดากับสมาพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐฯ ร่วมกันจัดขึ้น ณ สถาบันการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต นั้น ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว รวมทั้งพระอาจารย์ นักวิชาการ และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านจากจีน แคนาดา และสหรัฐฯ ได้ร่วมในพิธีเปิดด้วย

พิธีเปิดฯ ดำเนินโดย พระอาจารย์จงซิ่ง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีนและรองอธิการบดีบริหาร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ในการนี้ พระอาจารย์ต๋าอี้ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์ผิ่นต้าว ประธานสมาพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐฯ มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการ กองกิจการศาสนาแห่งชาติของจีน มร.หูจื่อซิว สมาชิกวุฒิสภาแห่งแคนาดา มร.เหอเหว่ย กงสุลใหญ่แห่งประเทศจีนประจำเมืองโตรอนโต มร.ต่งหันเผิง สมาชิกรัฐสภาแห่งรัฐออนตาริ ประเทศแคนาดา ศาสตราจารย์เว่ยต้าวหยู ผู้อำนวยการศูนย์กลางวิจัยพระพุทธศาสนา จากสภาวิทยาศาสตร์และสังคมประเทศจีน ฯลฯ ได้สดับกันขึ้นกล่าวปราศรัยตามลำดับ ในการนี้ ฯพณฯ Trudeau นายกรัฐมนตรีแห่งแคนาดาได้มีสาส์นแสดงความยินดีมายังฟอรั่มพระพุทธศาสนาระหว่าง ๓ ประเทศ-จีน-แคนาดา-สหรัฐฯ โดยขอแสดงความยินดีในพิธีเปิดฟอรั่มดังกล่าว|

เวลาบ่ายวันนั้น ได้มีการแยกสัมมนาออกเป็นสามฟอรั่ม ซึ่งประกอบด้วย ความศรัทธาแห่งโพธิสัตว์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก จิตวิญญาณโพธิสัตว์กับสันติภาพของโลก อารยะธรรมแห่งพระพุทธและการเสวนาอย่างอารยะ นักวิชาการจากประเทศทั้งสามได้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่างๆ ทั้งในด้านแนวความคิดและวิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาแนวมนุษย์นิยม แนวความคิดและการปฏิบัติของแนวทางแห่งโพธิสัตว์ที่มีความหมายและคุณค่าต่อการเสริมสร้างเพื่อให้สังคมโลกเกิดสันติภาพ การเสวนาระหว่างอารยะธรรมแห่งพระพุทธกับศาสนาอื่น ๆ รวมถึงปรัชญาและแนวความคิดที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเสวนาระหว่างพระพุทธกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

การจัดฟอรั่มครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดฟอรั่มพระพุทธศาสนา ครั้งแรก ตั้งแต่แคนาดาได้ก่อตั้งประเทศมาครบรอบ ๑๕๐ ปี และถือว่าเป็นปมประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ศาสนาพุทธได้เผยแพร่ไปยังประเทศตะวันตก พวกเราเชื่อมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ศาสนาพุทธของจีนได้ก้าวไปสู่สังคมชาวโลก รวมทั้งมีผลดีและยาวไกลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาของทั่วโลกอีกด้วย


สภาพพิธีเปิดฟอรั่มพระพุทธศาสนาฯ


พระอาจารย์จงซิ่ง เป็นผู้ดำเนินการในพิธีเปิดฯ


พระอาจารย์กวงฉวน ร่วมฟอรั่มพระพุทธศาสนาฯ


มร.เจี่ยงเจียนหย่ง รองผู้อำนวยการ กองกิจการศาสนาแห่งชาติของจีน กล่าวปราศรัย


พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน กล่าวปราศรัย


พระอาจารย์ต๋าอี้ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งแคนาดา กล่าวปราศรัย


การมอบของระลึกแก่กันและกัน


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1122 人数