ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ นำคณะพุทธบริษัทเดินทางไปแสวงบุญนมัสการที่เกาะผู่โถวซาน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๗ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้นำคณะพุทธบริษัทแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุ ฆราวาสและพุทธศาสนิกชนร่วม ๔๐๐ กว่าคนเดินทางไปแสวงบุญเพื่อสักการะที่เกาะผู่โถวซานซึ่งเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิน

๘ นาฬิกา เวลาเช้า คณะแสวงบุญและสักการะได้ตั้งแถวโดยเริ่มต้นจากประตูใหญ่ขึ้นเกาะ ภายใต้การนำโดยพระเถระกวงฉวน ได้ปฏิบัติตามระเบียบพิธีของศาสนาพุทธจีน ทุกคนจะเดินสามก้าวแล้วก้มลงกราบกับพื้นหนึ่งครั้ง โดยปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ มุ่งหน้าไปตามทางเข้าแสวงบุญของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งผู่โถว ผ่านเส้นทางแสวงบุญดั้งเดิมของวัดซันเสิ่งฉานเวี่ยน จนกระทั่งถึงวัดผู่จี้ฉานสื้อ ตลอดทางที่ผ่านได้มีพระภิกษุจากวัดวาอารามอื่นๆรวมทั้งพุทธศาสนิกชนได้ทยอยเข้ามาร่วมขบวนอยู่เรื่อยๆ ทำให้ขบวนที่ไปสักการะได้ขยายใหญ่ขึ้นมาก

ช่วงระยะเวลายาวนานถึง ๕ ชั่วโมงของขบวนแสวงบุญสักการะ ทุกคนล้วนมีจิตใจอันมั่นคงแน่วแน่ มีปณิธานและการปฏิบัติอย่างจริงจังที่เปี่ยมโล้นด้วยความศรัทธา ทุกคนทยอยเดินสามก้าวก้มลงกราบพื้นหนึ่งครั้งจนถึงจุดหมายปลายทางแห่งการแสวงบุญในครั้งนี้ นั่นคือวัดผู่จี้ฉานสื้อ

ตลอดงานกิจกรรมแสวงบุญครั้งนี้ พระเถระกวงฉวนได้ให้กำลังใจทุกคนว่าจงตั้งปณิธานวิริยะหมั่นเพียร จากการลงมือปฏิบัติบำเพ็ญด้วยตนเอง สยบความหยิ่งยโส โอหัง อวดรู้อวดดี จิตใจที่เหี้ยมโหด เอาแต่ใจตัวเอง จิตที่ขาดหิริโอตะปะ จิตอันโง่เขลาเบาปัญญา เพื่อให้เกิดจิตใจที่อ่อนโยนละมุนละไม จิตที่มีมหาเมตตา เปี่ยมด้วยมหาปณิธาน จิตที่เปี่ยมด้วยมหาปัญญา และจิตที่ละอายและสำนึกผิดต่อบาป เป็นต้น

 
ขบวนแสวงบุญเริ่มออกเดินทาง
เดินสามก้าวก้มลงกราบพื้นหนึ่งครั้ง
ขบวนสักการะได้ถึงจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญครั้งนี้ วัดผู่จี้ฉานสื้อ


เปี่ยมล้นด้วยธรรมปีติ

904 人数