ข่าวสารล่าสุด

เทศกาลวัฒนธรรมเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวทีของจีน ปี ค.ศ.๒๐๑๗ ได้มีพิธีเปิดขึ้น พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อกล่าวปราศรัยฯ

วันที่ ๖ กันยายน เวลาเช้า เทศกาลวัฒนธรรมเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวทีเมตตารู้คุณบุพการีของจีน ปี ค.ศ.๒๐๑๗ ที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวเป็นผู้ริเริ่ม และร่วมกันจัดโดยวัดหลิงอ่นสื้อแห่งนครหางโจว สำนักข่าวซินหัวของจีน และ คณะกรรมการกิจการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง เป็นต้น ได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมเจ๋อเจียง พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดฯ

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมดั้งเดิมอันดีงามอย่างหนึ่งของชนชาติจีนมาแต่โบราณ ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานและหลักการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนอีกด้วย พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวคำปราศรัยโดยยกเอาจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อธิบายว่า ปัจจุบันนี้ การที่ต้องเผชิญหน้ากับเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และการท้าทายที่รุนแรงจากการแข่งขันกันทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งการกตัญญูจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ณ เวลานี้ของสังคมชาวจีน ปณิธานดั้งเดิมของการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อบอกกล่าวให้สังคมโดยรวมถึงภาระหน้าที่ในการเสริมสร้างรูปแบบอันดีงามของความกตัญญูกตเวที เพื่อให้พลังทางบวกของสังคมได้แสดงออกมามากยิ่งขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ มีบุคคล ๒๐ ท่านได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างในด้านเมตตาปราณี กตัญญูกตเวทีของชาวจีน บุคคลเหล่านี้ได้รับคัดเลือกมาจากประเทศจีน ไต้หวัน และเขตฮ่องกงกับมาเก๊า ซึ่งเรียกได้ว่าสามารถเป็นตัวแทนที่มาจากพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวาง ในงานวันดังกล่าว ยังได้มีพิธีริเริ่มกิจกรรม“การสืบทอดความเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวที-ศาสนาทั้งห้าได้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน”ซึ่งวงการศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียงได้พากันจัดขึ้น จนกลายเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้

 
พิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวทีฯ


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวปราศรัย


มร.จ้าวหยาง รองผู้อำนวยการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ของสภา
ที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของจีนฯ กล่าวคำปราศรัย


มร.หวังจ้ายซี รองประธานสมาคมวิจัยเกี่ยวกับไต้หวันของจีน กล่าวคำปราศรัย


พระอาจารย์ซินเฉิง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน กล่าวคำปราศรัย


มร. โหลวปิ่งเหวิน ผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง กล่าวคำปราศรัย


การสัมมนาระหว่างนักวิชาการต่างๆ


มร.หนีจงหยาง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง เป็นผู้
ดำเนินการโดยประกาศเริ่มกิจกรรม“การสืบทอดความเมตตาปราณีและกตัญญูกตเวที-ศาสนาทั้งห้า
ได้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน”


พิธีเปิดกิจกรรม“การสืบทอดความเมตตาปราณีและกตัญญู
กตเวที-ศาสนาทั้งห้าได้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน”

1313 人数