ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการเกี่ยวการเทศนาธรรมของพุทธศาสนาจีนประจำปี ๒๐๑๗ มีขึ้น ณ วัดหลิงงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๕ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๗ เวลาเช้า การสัมมนาฝึกอบรมพร้อมแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการเกี่ยวการเทศนาธรรมของพุทธศาสนาจีน ประจำปี ๒๐๑๗ ซึ่งจัดโดยสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว พิธีการเปิดการสัมมนาครั้งนี้ดำเนินโดย พระอาจารย์ฉางซุ่น ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาแห่งสมาคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ และ พระอาจารย์หงตู้ รองเลขาธิการสมมาคมพระพุทธศาสนาจีน ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวคำปราศรัย

พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวในระหว่างปราศรัยว่า ในระยะหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าหลายๆพื้นที่มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านเทศนาธรรม เป็นจำนวนมาก อีกทั้งขนาดการฝึกอบรมยิ่งจัดยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทว่าการวิจัยวิเคราะห์ในด้านเผยแพร่ส่งเสริมพระธรรมกลับก้าวย่างไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การจัดสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้ เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ ของคนอื่นเพื่อมาปรับปรุงของเราให้ดียิ่งขึ้น พึงพยายามศึกษาเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารของสังคม ศึกษาและหยิบยืมประสบการณ์ของรูปแบบ แนวทางการเผยแพร่ธรรมของศาสนาอื่นๆอย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานแนวความคิดรวมทั้งวิธีการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในการเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธศาสนา


การสัมมนาฝึกอบรมครั้งนี้จะมีถึงวันที่ ๒๒ ซึ่งในระหว่างนี้ จะมีพระอาจารย์และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศจีนและต่างประเทศหลายท่านมาช่วยบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่นจุดประสงค์ ภาระหน้าที่ วิธีการส่งเสริมและเผยแพร่พระธรรม รวมถึงพระวินัยต่างๆของพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้ เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้การส่งเสริมและเผยแพร่พระธรรมในพื้นที่ต่างๆของจีนพัฒนาได้อย่างยิ่งยวด


 พิธีเปิดการสัมมนาฝึกอบรมฯ 


พระอาจารย์ฉางซุ่น เป็นผู้อำเนินการสัมมนาฯ


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวปราศรัย


พระอาจารย์หงตู้ กล่าวปราศรัย


ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตั้งใจฟังการบรรยายฯ

1378 人数