ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทศนาธรรมของพุทธศาสนาจีน ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ได้มีขึ้น ณ นครหางโจว และเสร็จสิ้นด้วยความบริบูรณ์

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๗ การสัมมนาแลกเปลี่ยนและสรุปประสบการณ์ในการเทศนาธรรมของพุทธศาสนาจีนในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดกิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทศนาธรรมของพุทธศาสนาจีน ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ซึ่งจัดโดยสมาคมพระพุทธศาสนาจีนและดำเนินการโดยเจ้าภาพท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีขึ้นที่นครหางโจว ซึ่งมีระยะเวลารวมห้าวัน พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน มร.สวี่จั้วอัน จากกองศาสนาแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และท่านผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระอาจารย์และนักวิชาการในวงการศาสนาจากประเทศจีน ต่างประเทศ อีกทั้งจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันได้พากันเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอื่นสื้อ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายจัดงานหลักอีกทั้งก็เป็นตัวแทนเจ้าภาพฝ่ายจัดงานท้องถิ่น ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยต้อนรับ

ขอบเขตเนื้อหาของกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเทศนาธรรมด้วยภาษาจีน การเทศนาธรรมด้วยภาษาอังกฤษ การรำลึกถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทศนาธรรมที่ครบรอบสิบปี เรื่องการศึกษา ฝึกอบรมด้านเทศนาธรรม รวมทั้งการประเมินผลของการเทศนาธรรม เป็นต้น หลายวันมานี้ การปราศรัยที่มีเวลาค่อนข้างกระชับแต่ก็เป็นไปอย่างมีขั้นตอนและระเบียบ จนถึงวันที่ ๒๐ กิจกรรมครั้งนี้ก็ได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทศนาธรรมในครั้งนี้ เผอิญตรงกับวาระเวียนบรรจบครบรอบสิบปีของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทศนาธรรมที่จัดโดยสมาคมพระพุทธศาสนาจีน อึกทั้งได้กลับมาจัดที่ท้องถิ่นเดิมที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งแรก อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีการสรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระยะสิบปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง
สุดท้าย ทุกท่านที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้พากันประสานเสียงขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัย ร่วมใจกันอธิษฐานให้สังคมโลกสันติสุข ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข


สภาพการเปิดงานฯ


พระอาจารย์กวงฉวนกล่าวปราศรัยให้การต้อนรับ

 
พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง กล่าวปราศรัย


มร.สวี่จั้วอัน ท่านผู้อำนวยการกองศาสนาฯกล่าวปราศรัย


พระอาจารย์หุ้ยจื้อ เป็นตัวแทนสาธิตการแสดงธรรมของพุทธศาสนาสายมหายาน


พระอาจารย์ตันเซิงซงปู้ เป็นตัวแทนสาธิตการแสดงธรรมของพุทธศาสนาสายทิเบต


พระอาจารย์ทิคาถาสิ เป็นตัวแทนสาธิตการแสดงธรรมพุทธศาสนาสายเถรวาท


การเจริญภาวนาชัยมงคลร่วมกัน


ตัวแทนพระอาจารย์ได้แสดงปาฐกถา


ตัวแทนพระอาจารย์ได้แสดงปาฐกถา


การตอบข้อซักถามในงานฯ


คณะกรรมการประเมินผลฯ


พระอาจารย์ที่ได้รับรางวัล


ตัวแทนพระอาจารย์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้กล่าวแสดงความรู้สึกจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


คณะกรรมการประเมินผลได้กล่าวสรุป


พิธีปิดกิจกรรมครั้งนี้


ทุกท่านร่วมประสานเสียงขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัย และพิธีก็จบสิ้นบริบูรณ์

1318 人数