ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อประสพความสำเร็จในการจัดงานสังสรรค์ดื่มน้ำชาเพื่อฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗

วันที่ ๔ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๗ พุทธบริษัทสี่ทั้งหมดของวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจากวงการสังคมต่างๆร่วมสามร้อยกว่าคนได้มารวมตัวกันพบปะกันที่หอพระธรรมของวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมฉลองในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ งานสังสรรค์ดื่มน้ำชาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ได้จัดขึ้นด้วยความสำเร็จบริบูรณ์

งานสังสรรค์ดื่มน้ำชาซึ่งเป็นพิธีไหว้พระจันทร์ของชาวพุทธศาสนาได้เริ่มต้นขึ้น ตลอดงานมีรายการแสดงศิลปะในการชงชา การบรรเลงพิณโบราณ ดนตรีพุทธศาสนา และสีซอเอ้อหู เป็นต้น สุดท้ายได้ปิดรายการด้วยการขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัย อย่างบริบูรณ์ งานสังสรรค์ดื่มน้ำชาเนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่จัดขึ้นทุกปีนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่ยาวนาน และลึกซึ้ง ของวัดหลิงอิ่นสื้อ ยังได้สะท้อนให้เห็นจิตใจอันเมตตากรุณาของคณะสงฆ์ของพระพุทธศาสนาที่มีความรักชาติ รักแผ่นดิน รักศาสนา เป็นคันฉ่องชี้นำทางสว่างให้แก่สัตว์โลกและเวไนยสัตว์ ทั้งหลาย

 
พิธีไหว้พระจันทร์


การแสดงที่ประกอบด้วย ดื่มชา ธูปเทียน ดอกไม้ และดนตรี


การบรรเลงสีซอเอ้อหู เรื่องโจ่วซีโข่ว-จำเนียรไปทางทวารตะวันตก


สภาในงานสังสรรค์ดื่มน้ำชาฯ

1777 人数