ข่าวสารล่าสุด

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารวัดพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียงได้มีขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๗ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารวัดพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียงประจำปี ๒๐๑๗ ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว มร.หนีจงหยาง รองผู้อำนวยการกิจการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระอาจารย์อี๋จ้าง และพระอาจารย์กวงฉวน ประธานและรองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระอาจารย์เข่อเสียง รวมทั้งพระอาจารย์ที่ผู้บริหารวัดของแต่ละวัดในมณฑลเจ๋อเจียง ได้ร่วมพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรฯ โดยพิธีการเปิดอบรมฯ ได้ดำเนินการโดยพระอาจารย์อี๋จ้าง และท่านรองผู้อำนวยการฯมร.หนีจงหยาง ได้กล่าวปราศรัย

หลังจากพิธีเปิดแล้ว พระอาจารย์เข่อเสียงได้เป็นผู้บรรยายท่านแรก ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯได้ฟังในหัวข้อ “การกำเนิดศาสนาพุทธและการเผยแพร่ในอินเดีย”

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารวัดหางพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียงครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม พระอาจารย์ที่บริหารดูแลวัด ๖๕ ท่านที่มาจากวัดวาอารามต่างๆในมณฑลเจ๋อเจียงจะใช้เวลา ๖ วันนี้ศึกษาหัวข้อต่างๆมากมาย อาทิเช่น วินัยของวัดและการบริหารการจัดการวัดสมัยใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับกิจการศาสนา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิของวัดเป็นต้น


พระอาจารย์อี๋จ้าง ดำเนินพิธีเปิดงานฝึกอบรมฯ


 มร.หนีจงหยาง ท่านรองผู้อำนวยการฯ กล่าวปราศรัย


สภาพในพิธีเปิดอบรมฯ


พระอาจารย์เข่อเสียง บรรยายหลักสูตรฯ


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1707 人数