ข่าวสารล่าสุด

การประชุมใหญ่สามัญคณะสงฆ์ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ได้มีขึ้น ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๗ การประชุมใหญ่สามัญคณะสงฆ์ประจำปี ได้มีขึ้น ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว วิทยาเขตฝ่าหวิน ผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงพุทธศาสนาจากเขตต่างๆในนครหางโจว ผู้บริหารทุกท่านจากสมาคมพระพุทธศาสนาทั้งระดับเมือง ระดับเขตตั้งแต่ระดับเลขาธิการขึ้นไป ผู้รับผิดชอบวัดวาอารามต่างๆ คณะสงฆ์ทุกรูปจากวัดต่างๆในนครหางโจว รวมทั้งคณะครูบาณิอาจารย์และนักศึกษาสงฆ์จากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ร่วม ๖๕๐ กว่ารูป ได้พากันมาร่วมการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้

กิจกรรมการประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้เริ่มพิธีขึ้นเมื่อเสียงเพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกระหึ่มขึ้น การประชุมใหญ่สามัญคณะสงฆ์ครั้งนี้ดำเนินโดยพระอาจารย์เหว้เจิน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว มร.ถางหมิงจ้วง รองผู้อำนวยการกองกิจการศาสนามวลชนแห่งนครหางโจว ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี พระอาจารย์กวงฉวน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นตัวแทนของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว กล่าวสรุปผลงานในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งแผนงานการจัดสรรหน้าที่การงานหลักๆของปีต่อไป โดยหวังว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายในนครหางโจว จงยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางจิตวิญญาณเดียวกันกับทิศทางที่กำหนดโดยการประชุมใหญ่สามัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้ จงศึกษาและปฏิบัติตามอย่างจริงจังตามข้อกำหนดต่างๆของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกิจการศาสนาของจีน จงดำเนินการกิจการงานต่างๆของทางวัดให้เรียบร้อยและถูกต้อง พยายามอย่างสุดความสามารถทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนาพัฒนาไปในแนวทางแบบจีน

สุดท้าย คณะสงฆ์ทุกรูปที่ร่วมงานได้พร้อมใจกันขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัย และกิจกรรมดังกล่าวได้จบบริบูรณ์ด้วยการบูชาถวายพระพุทธ

 
สภาพในการประชุมใหญ่สามัญคณะสงฆ์ฯ


พระอาจารย์เหว้เจิน เป็นประธานพิธีฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวปราศรัยฯ


มร.ถางหมิงจ้วง กล่าวปราศรัยฯ


พระภิกษุและบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานครั้งนี้


พิธีบูชาถวายพระพุทธฯ

1829 人数