ข่าวสารล่าสุด

เปิดกว้างยอมรับ ศึกษาและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  “ราตรีแห่งหลิงอิ่น”มีโอกาสเข้าสู่สำนักงานใหญ่UNESCO แห่งสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๗ พระเถระกวงฉวน รองเลขาธิการ สมาคมพระพุทธศาสนาจีน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้ตอบรับการเชื้อเชิญจาก Irina Bokova ผู้อำนวยการองค์กร UNESCO แห่งสหประชาชาติ นำคณะผู้แทนเดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่UNESCOแห่งสหประชาชาติ ที่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส คืนวันที่ ๒๑ เวลาทุ่มครึ่ง (ตรงกับเวลาปักกิ่งตอนเช้าเวลา ๒ นาฬิกา ๓๐ นาที) “ราตรีแห่งหลิงอิ่น”ชุดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็ได้เริ่มขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ดังกล่าว FRANCESCO BANDARIN รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวัฒนธรรมหางองค์กร UNESCO ตัวแทนของมณฑลเสิ่นหยางแห่งประเทศจีนประจำองค์กรUNESCO มร.จินหลินเจ๋อ ประธานกรรมการบริหารชมรมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากจีนและต่างประเทศร้อยกว่าท่านล้วนพากันมาแสดงความยินดี


พระเถระกวงฉวนได้กล่าวในพิธีเปิดว่า เส้นทางสายไหมในประวัติศาสตร์ เป็นสะพานเชื่อมอันสำคัญด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ประชาชนชนเผ่าต่างๆตามเส้นทางสายไหมที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่ร่วมกัน และเจริญเติบโตซึ่งกันและกัน และ ณ เวลานี้ รัฐบาลจีนได้ริเริ่มนโยบาย หนึ่งภูมิภาพหนึ่งเส้นทาง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง นโยบายนี้ได้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทำให้ นโยบายหนึ่งภูมิภาคหนึ่งเส้นทาง กลายเป็นเส้นทางที่ทั้งรองรับประวัติศาสตร์ และมุ่งหน้าสู่การศึกษา การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในอนาคต เป็นเส้นทางของความกลมกลืนและการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นเส้นทางแห่งสันติภาพและภราดรภาพ เป็นเส้นทางที่ร่วมกันพัฒนาเจริญเติบโตด้วยกัน


กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา หนึ่งภูมิภาคหนึ่งเส้นทาง นิทรรศการศิลปะทางพระพุทธศาสนาจีนร่วมสมัย และพิธีดื่มน้ำชาหวินหลินแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ เป็นต้น ในการนี้ ในนิทรรศการภาพถ่าย ได้มีการแสดงภาพถ่าย ๔๐ กว่าภาพที่นับเป็นผลงานภาพถ่ายอันมีหัวข้อเกี่ยวพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอย่างครบถ้วนของวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนาของประเทศจีน อินเดีย เนปาล ภูฎาน ไทย พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ศรีลังกา เป็นต้น สะท้อนให้เห็นอย่างครบถ้วนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนระหว่างศาสนาเชื้อชาติต่าง ๆ ในประเทศเหล่านี้ สำหรับนิทรรศการศิลปะทางพระพุทธศาสนาจีนร่วมสมัยนั้น ได้รวบรวมผลงานภาพวาดและคัดลายมือจีนของบรรดาศิลปินร่วมสมัยที่โด่งดังในแถบมณฑลเจ๋อเจียง เพื่อใช้ผลงานด้านศิลปะเหล่านี้เพื่อตีความใหม่ๆให้แก่ศิลปะพุทธศาสนาในโบราณกาล ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ พระอาจารย์จากวัดหลิงอิ่นสื้อยังได้แสดงสาธิตพิธีดื่มน้ำชาหวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อซึ่งมีประวัติอันยาวนานให้แก่แขกผู้มีเกียรติจากจีนและต่างประเทศที่มาร่วมงานอีกด้วย


สภาพในงานนิทรรศการภาพถ่ายวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา หนึ่งภูมิภาคหนึ่งเส้นทาง


พระเถระกวงฉวน ได้กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดกิจกรรม ราตรีแห่งหลิงอิ่น


ตัวแทนมณฑลเสิ่นหยางของประเทศจีนประจำองค์กร UNESCO กล่าวปราศรัยฯ


FRANCESCO BANDARIN ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวัฒนธรรมแห่งองค์กรUNESCO
ได้สัมผัสด้วยตัวเองกับพิธีดื่มน้ำชาหวินหลิน

1459 人数