ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์ฟางเจิ้นขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แห่งวัดจงผู่ถัว พระอาจารย์กวงฉวนได้รับนิมนต์ให้ร่วมพิธีพร้อมทั้งเป็นผู้มอบคทาดีบุก

 
พระอาจารย์กวงฉวน มอบคทาดีบุกให้ พระอาจารย์ฟางเจิ้น

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๗ ช่วงเช้า มีพิธีพระอาจารย์ฟางเจิ้น ขึ้นดำรงตำแหน่งเข้าอาวาสแห่งวัดจงผู่ถัว เขตต้งโถว เมืองเวินโจว พระเถระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆทั้งในจีนและต่างประเทศ บุคคลสำคัญจากวงสังคมต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมพันคนได้พากันมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแห่งวัดจงผู่ถัวของพระอาจารย์ฟางเจิ้น อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในพิธีดังกล่าว พระอาจารย์กวงฉวน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้เป็นผู้มอบคทาดีบุกให้แก่พระอาจารย์ฟางเจิ้น พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ได้อุตส่าห์เดินทางมามอบอาสนะเจ้าอาวาสด้วยตัวเอง อีกทั้งพระเถระผู้ใหญ่จากวัดวาอารามต่างๆได้ทยอยเข้ามอบเครื่องใช้ไม้สอยอันเป็นสัญญาลักษณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดฯพระเถระผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีฯ


พิธีเปิดประตูทางเข้าวัดฯ


สภาพในงานพิธีฯ


พระอาจารย์ต้าวฉือ ได้ทำการมอบตำแหน่งเจ้าอาวาสแก่พระอาจารย์ฟางเจิ้น


พระอาจารย์เซี๋ยเฉิงทำการมอบอาสนะเจ้า อาวาสแด่พระอาจารย์ฟางเจิ้น


พระอาจารย์เซี๋ยเฉิงกล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์กวงฉวนเป็นตัวแทนกล่าวหนังสืออนุโมทนาของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน


พิธีขึ้นนั่งอาสนะเป็นเจ้าอาวาสฯ


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1334 人数