ข่าวสารล่าสุด

พิธีเปิดงานประชุมสัมมานาวิชาการทางพระพุทธศาสนาแห่งอู๋เว้ ครั้งที่ ๑๕  พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวคำปราศรัย

วันที่ ๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๗ การประชุมสัมมานาวิชาการทางพระพุทธศาสนาแห่งอู๋เว้ประจำปี ได้มีพิธีเปิดขึ้น ณ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว วิทยาเขตฝ่าหวิน พระเถระกวงฉวน คณบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้มาร่วมพิธีพร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัย

การสัมมานาวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีหลักสามงานด้วยกันคือ พิธีก่อตั้งสำนักงานวิจัยพุทธศาสนานิกายจิตรมาตแห่งบูรพา งานสัมมานาครบรอบ ๑๐๐ ปีวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์เอี่ยนเผย และงานสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศจีนและศรีลังกา โดยมีตัวแทนต่างๆ ๑๔๐ กว่าท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมาจาก สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ องค์กรวิจัยต่างๆและวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่างๆ ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซาน สำนักวิจัยพุทธศาสตร์เจี้ยฉวงแห่งเมืองซูโจว วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งฮกเกี้ยน วิทยาลัยพระพุทธศาสนาคันจิ มหาวิทยาลัยภาษาจีนแห่งฮ่องกง วิทยาลัยศิลปะศาสตร์ฝ่ากู่แห่งไต้หวัน มหาวิทยาลัยโฝวกวงแห่งไต้หวัน มหาวิทยาลัยนิวเดลฮีประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัยรามานแห่งมาเลเซีย มหาวิทยาลัยซูกุบะประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับวิทยานิพนธ์ทางวิชาการร่วม ๑๓๐ กว่าเรื่อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนที่มาร่วมประชุมหรือจากวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้ามาร่วมงาน ล้วนถึงระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหน้านั้นเลย

พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวอนุโมทนาในโอกาสที่กล่าวคำปราศรัยในการประชุมสัมมานาครั้งนี้ ว่า การสิบทอดสานต่อและการพัฒนาของพุทธศาสนาจะขาดเสียซึ่งการพัฒนาบุคคลกรทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ และประเด็นสำคัญในการพัฒนาบุคคลกรทางพุทธศาสนาอยู่ที่การจัดตั้งทางวิชาการของพุทธศาสนา การจัดตั้งวิชาการทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยการพยายามร่วมมือร่วมใจจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาทั้งในจีนและต่างประเทศ ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วอายุคนหรือหลายชั่วอายุคนที่พากันทุ่มเทและอุทิศตน จึงจะมีผลงานต่างๆออกมามากมายได้ พร้อมกันนี้ ท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขอให้ทุกท่านร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการทางพุทธศาสนาให้พัฒนาเฟื่องฟูต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


พระเถระกวงฉวน กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดประชุมสัมมานาฯ


ศาสตราจารย์หวังฉี นักวิจัยจากสำนักงานวิจัย
ด้านปรัชญา สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีนกล่าวปราศรัยฯ


ศาสตราจารย์ เฮ่าเหวยหมิน คณบดีวิทยาลัยหลงฮว๋าแห่งศรีลังกา กล่าวปราศรัยฯ


พระอาจารย์ และนักวิชาการต่างๆ ที่มาร่วมประชุมฯ


พิธีเปิดป้ายก่อตั้งสำนักงานวิจัยพุทธศาสนานิกายจิตรมาตแห่งบูรพา


ผู้ร่วมประชุมทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1440 人数