ข่าวสารล่าสุด

การแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมฑลเจ๋อเจียง เพื่อชิงถ้วยรางวัลหวินหลิน ครั้งที่ ๔ ได้เสร็จสิ้นบริบูรณ์

ระหว่าง วันที่ ๙ ถึง ๑๐ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๗ การแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียง เพื่อชิงถ้วยรางวัลหวินหลิน ครั้งที่ ๔ซึ่งมีเวลา ๒ วันได้สิ้นสุดบริบูรณ์โดยมีพิธีปิดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งเจ๋อเจียง มร.จ้าวอิงจวิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งเจ๋อเจียง ผู้อำนวยการคณะกรรมการกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นตัวแทนของสถาบันกล่าวปราศรัยในพิธีปิดฯ มร.หลูจุ้นเหอ เลขาธิการชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง นางเจียงลี่ รองเลขาธิการชมรมกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระอาจารย์เจี๋ยเลี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์กลางแลกเปลี่ยนหมากล้อมแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ ฯลฯ ได้มาร่วมพิธีปิดด้วย

การแข่งขันครั้งนี้ กองการกีฬาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ชมรมกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง เป็นต้น ดำริขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งมณฑลเจ๋อเจียงรับผิดชอบเป็นหลักในการจัดการแข่งขัน ส่วนวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังได้ให้การสมทบทุนช่วยเหลือ มีทีมตัวแทนหมากล้อมจากมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยหนิงโป มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งหางโจว มหาวิทยาลัยการเงินการคลังแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยครูแห่งเจ๋อเจียง และวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ฯลฯ รวมทั้งหมด ๒๒ ทีม ที่เข้าร่วมกันแข่งขัน ซึ่งจำนวนทีมที่เข้าร่วมนับว่ามากเป็นประวัติการณ์

 
สภาพในงานพิธีปิดฯสภาพในสถานที่แข่งขันฯ


ตัวแทนจากทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ฯ

1396 人数