ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาฝึกอบรมครูบาร์อาจารย์จากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่างๆในประเทศจีน ได้มีพิธีเปิดเรียนที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๗ การสัมมนาฝึกอบรมครูบาร์อาจารย์สำหรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่างๆทั่วประเทศจีนได้มีพิธีเรียนอย่างเป็นทางการ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ซึ่งดำริขึ้นโดยสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน และดำเนินการโดยสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง และสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว จุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการอำนวยการสอนสาขาวิชานิกายจิตรมาตของบรรดาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วประเทศจีนให้สูงขึ้น โดยได้เรียนเชิญพระอาจารย์และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและมีอิทธิพลในด้านวิชาจิตรมาต ทั้งจากในวงการศาสนาพุทธและนอกวงการมาอำนวยการสอน ซึ่งมีพระอาจารย์ ๑๐๐ กว่ารูปได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ การฝึกอบรมครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นขอบเขตของพุทธศาสนานิกายจิตรมาต ขณะเดียวกันก็ยังมีเนื้อหาอื่นๆรวมถึงเหตุการณ์และการเมืองในปัจจุบันอีกด้วย

ในช่วงเช้าที่มีพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนานั้น พระอาจารย์จงซิ่ง รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน นางหวังเหลย หัวหน้าสำนักงานกิจการวิทยาลัยพุทธฯกองกิจการศาสนาจีน มร.เฉินเจิ้นฮว๋า รองผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาจีน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวและเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้ผลัดกันกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ โดยให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจงมีความคิดริเริ่มในการรับผิดชอบต่อการศึกษาขอพุทธศาสนา พยายามขยับขยายพื้นที่ของการศึกษาด้านพุทธศาสนาอย่างไม่หยุดยั้ง และในระหว่างการอำนวยการสอนจริงพึงพยายามปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการสอนให้สูงขึ้น มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลการทางพุทธศาสนาให้มากขึ้น

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาฯ


ผู้เข้าร่วมพิธีพากันขับร้องเพลงแห่งพระรัตนตรัย


พระอาจารย์หงตู้ เป็นผู้ดำเนินการพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ


พระอาจารย์จงซิ่ง กล่าวปราศรัยฯ


นางหวังเหลย กล่าวปราศรัยฯ


มร.เฉินเจิ้นฮว๋า กล่าวปราศรัยฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวปราศรัยฯ


พระอาจารย์จงซิ่ง บรรยายการสอน


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1298 人数