ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์ เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน เดินทางมาบรรยายการสอนในการสัมมนาฝึกอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๗ ช่วงเช้า ซึ่งเป็นวันที่สองของการสัมมนาฝึกอบรมครูบาร์อาจารย์ที่อำนวยการสอนในวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่างๆทั่วประเทศ พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้เดินทางมายังวัดหลิงสื้อ เพื่อบรรยายการสอนแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่วางไว้ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาส ได้เปิดประตูใหญ่วัดหลิงอิ่นสื้อโดยนำพุทธบริษัทของวัด พร้อมมีพิธีต้อนรับการเดินทางมาถึงของพระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ณ ตำหนักท้าวจตุโลกบาล จากนั้น พระอาจารย์กวงฉวน ได้เดินนำพระอาจารย์เซี๋ยเฉิงมายังพระมหาอุโบสถจุดธูปบูชาพระพุทธฯ

ช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ณ ตำหนักอวตังสกของวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง ได้บรรยายการสอนให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในวิทยาลัยพุทธฯทั่วประเทศ โดยหัวข้อที่บรรยายคือ ศีลลักษณ์นิยมของพระภิกษุเต้าเซวียนในนิกายวินัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทุกคน พึงหวงแหนโอกาสดังกล่าว ตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษา เพื่อสร้างคุณูปการให้แก่การศึกษาของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น


ต้อนรับพระอาจารย์เซี๋ยเฉิง 


พระอาจารย์เซี๋ยเฉิง จุดธูปบูชาพระพุทธฯ


พระอาจารย์เซี๋ยเฉิงบรรยายการสอนแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

1448 人数