ข่าวสารล่าสุด

การประชุมสรุปผลงานประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ของฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว

วันที่ ๔ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๘ การประชุมสรุปผลงานประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ ของฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน ได้มีขึ้น ณ ตำหนักอวตังสกะ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว พระอาจารย์กวงฉวน ผู้อำนวยการฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์ฉางสุ้น ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน และรองผู้อำนวยการฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์เหว้ยเจิน รองประธานบริหารสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว พระอาจารย์จื้อหยวน พระอาจารย์เจี้ยซิง พระอาจารย์เนี่ยนสุ้น พระอาจารย์อิ้นสวี้ พระอาจารย์เหวยเฉิน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และ มร.เฉียนเจี่ยนจง เลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว ฯลฯ ได้เข้าร่วมประชุมการสรุปผลงานในครั้งนี้ โดยมีพระอาจารย์ฉางสุ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ในที่ประชุม พระอาจารย์กวงฉวน ได้มองย้อนหลังผลงานของ
ฐานแลกเปลี่ยนการแสดงธรรมฯในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้วางแผนงานต่างๆที่จะดำเนินการในปี ค.ศ.๒๐๑๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ.-
一.จัดการฝึกอบรมพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคคลากรในการเผยแพร่พระธรรมระหว่างประเทศ
二.จัดงานสัมมานาแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรม เพื่อสำรวจสืบค้นรูปแบบในการเผยแพร่พระธรรม
三.ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมการเดินสายเพื่อแสดงธรรมสืบต่อไป เพื่อผลักดันให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการแสดงธรรมได้พัฒนาต่อไปทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง
四. จัดการฝึกอบรมและวิจัยเกี่ยวกับการเทศนาธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรหนุ่มสาวในด้านการเผยแพร่พระธรรม
五.จัดงานอภิปรายเกี่ยวการแสดงธรรม ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการพัฒนารูปแบบใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรม สร้างคุณูปการในการคิดค้นรูปแบบใหม่ในการเผยแพระพระธรรม เพื่อให้นำทิพย์แห่งพุทธธรรมสามารถโปรดโปรยสาธุชนทั้งหลายได้อย่างทั่วถึง

สุดท้าย พระอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานประจำค.ศ.๒๐๑๗ของฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาพระธรรมของจีนในครั้งนี้ ต่างๆพากันสรุปผลงานในปี ๒๐๑๗ ของแต่ละฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งวิธีการเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงการทำงานในปี ๒๐๑๘ อีกทั้งได้เสนอแนวทางที่มีสาระสำคัญต่างๆเพื่อสนับสนุนและการให้บริการด้านเผยแพร่พุทธธรรมของฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมของพระพุทธศาสนาจีนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 
สภาพในที่ประชุมสรุปผลงานฯ


พระอาจารย์ฉางสุ้น เป็นประธานในที่ประชุมฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวสรุปผลงานฯ


พระอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมต่างพากันให้ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงต่างๆ

879 人数